Disputas: Ru Yan

Sivilingeniør Ru Yan har til forsvar for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologiske fag


16 Dec

Praktisk informasjon

Ru Yan har innlevert avhandling med tittelen:

Usage of Process Tomographic Techniques in Study of Flow Dynamics in Fluid and Particulate Flow”

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

Professor Huberth Roth Universität Siegen, Siegen, Tyskland

Professor Kjersti Engan, Universitetet i Stavanger, Stavanger

Administrator for komiteen er førsteamanuensis Marianne Sørflaten Eikeland, Høgskolen i Sørøst-Norge. Porsgrunn.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Saba Mylvaganam, Høgskolen i Sørøst-Norge og biveiledere har vært førsteamanuensis David Di Ruscio, Høgskolen i Sørøst-Norge og professor Mi Wang, University Leeds, Leeds.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn, rom B113, fredag 16.desember kl.10.00 over emnet:

“Deep-Learning – Implications for Autonomy Engineering with Case Studies”

Disputas avholdes samme sted, B-113 fredag 16.desember kl.13.00.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Besøkende må registrere bilen på servicetorget.