Disputas: Vandana Sandhu

13 Apr

Praktisk informasjon

Vandana Sandhu ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

A systems biology approach to integrated molecular analysis in pancreatic and periampullary adenocarcinoma.

Bedømmelseskomité

  • professor Gyan Bhanot, Rutgers University, USA
  • professor Julia S. Johansen, Herlev Hospital, Danmark
  • førsteamanuensis Mona Sæbø, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for almennvitenskapelige fag

Leder av disputas

Veiledere

  • hovedveileder: professor Elin Kure, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for almennvitenskapelige fag
  • biveiledere: Dr. Dr. Urmila Kulkarni-Kale og Dr. Sangeeta Sawant, Savitribai Phule Pune University, India

Sammendrag av avhandlingen

Bukspyttkjertel- og periampullær adenocarsinom (PA) er en svært dødelig sykdom, hvor dødeligheten tett følger forekomsten. Mesteparten av PA-pasientene forblir symptomfrie inntil sykdommen har nådd et avansert stadium med en total overlevelse på mindre enn 5 prosent. Nærmere 85 prosent av pasientene kan ikke behandles ved kirurgisk reseksjon på grunn av lokalt avansert eller metastatisk sykdom ved diagnosetidspunktet.

Det er ingen tidlig diagnostikk og heller ingen gode prognostiske markører for kreft i bukspyttkjertelen. De fleste PA-svulstene oppstår fra mikroskopiske ikke-invasive epitelvekster i bukspyttkjertelens ledningskanaler, som kalles bukspyttkjertel intraepitel neoplasi, og sjeldnere fra andre godartede lesjoner som intraduktal papillær mucinøs neoplasi og mucinøs cystisk neoplasi.

Kirurgisk reseksjon regnes som den eneste potensielt helbredende behandling. Studier av PA antyder at strukturelle varianter og mutasjoner i KRAS, SMAD4, CDKN2A og TP53 er de vesentligste drivere. Det samlede spekteret av genetiske endringer i tumor varierer imidlertid mellom forskjellige PA-pasienter.

Det overordnede målet for denne oppgaven var å få innsikt i molekylære mekanismer i PA gjennom en systembiologisk tilnærming. miRNA og mRNA-uttrykksprofilering av svulster fra 85 PA-pasienter stratifiserte pasientene i forhold til de morfologiske subtypene pancreatobiliær og intestinal. Studien identifiserte deregulerte signalveier og potensielt prognostiske markører mellom de to morfologiske undergruppene. Kopinummer-avviksanalyse av 60 PA-svulster identifiserte også forskjeller mellom de morfologiske undergruppene. Ved å integrere transkriptom- og genomdata, identifisert vi drivergener og signalveier i PA. Integrering av ulike -omics data tar høyde for interaksjoner på flere nivåer i komplekse nettverk, og belyser variasjoner som enkelt -omics data ikke kan forklare.

Videre, ble transkriptom- og genomprofiler av tre xenograft cellelinjer sammenlignet med de opprinnelige svulstene de ble avledet fra. Xenograft cellelinjene og de korresponderende opprinnelige svulstene hadde lignende morfologi, grad av differensiering, og genom- og transkriptomprofiler. Likhetene tyder på at xenograft-cellelinjer kan brukes som in vitro-modeller for å studere sykdommen.