Disputas: Wathsala Upamali Perera

Sivilingeniør D.Wathsala Upamali Perera har til forsvar for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologiske fag.


30 Jun

Praktisk informasjon

Bilde av WathsalaWathsala har innlevert avhandling med tittelen:

Mathematical models for real-time estimation of space heating in buildings”

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor David M. Auslander, University of California at Berkeley, Berkeley, USA
  • Førsteamanuensis Natasa Nord, NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Trondheim
  • Førsteamanuensis Knut Vågsæther, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologiske fag, Porsgrunn

Administrator for komiteen er tredje opponent førsteamanuensis Knut Vågsæther.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis Nils-Olav Skeie og biveiledere har vært professor Carlos Pfeiffer og førsteamanuensis Maths Halstensen, alle ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn, torsdag 30.juni kl.10.00 over emnet:

“Methods and approaches for automating modelling and prediction and the use of these techniques in controls to optimize energy usage”

Disputas avholdes samme sted, B-113 torsdag 30.juni  kl.13.00.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.