Disputas: Anne Solberg

Den aller første doktorgradsstipendiaten på HSNs doktorgradsprogram i kulturstudier disputerer fredag 5. mai.


05 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 5. mai 2017
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Notodden
 • Last ned kalenderfil
 • Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  Professor David Wang, Washington State University, USA

  Assistant Professor Inger Lise Syversen, Chalmers University of Technology, Sweden

  Veieldere til doktorgraden har vært:

  Laila Fauska, Høgskolen i Oslo og Akershus
  Nel Janssens, KU Leuven
  Marte Sørebø Gulliksen, Høgskolen i Sørøst-Norge

  Koordinator:

  Professor Liv Merete Nielsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne Solberg har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap innlevert avhandling med tittelen

“ Developing Doctorateness i Art, Design and Architecture”.

Anne SolbergOm avhandlingen

Doktorgradens tema er utvikling av doktorgradskvalifikasjoner i kunst, design og arkitektur og tilstøtende fagområder, i en nordisk tradisjon kalt the making disciplines. Dette er et omdiskutert tema i internasjonal akademisk debatt. I avhandlingen sees dette i sammenheng med Bologna- prosessen og Europeiske formelle kvalifikasjonsrammeverk.

Kunst, design og arkitektur dreier seg om vår menneskeskapte verden fra små gjenstander til byplanlegging.  De hører til både i humanistiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fagområder, mens den utøvende estetiske komponenten vanskelig lar seg vanskelig innplassere i noen av disse områdene. Denne komponenten gir utfordringer når disse fagene etablerer seg i akademia. Dette er utgangspunktet for avhandlingen.

Prosjektet omfatter en analyse av ni doktorgradsavhandlinger der utøvende kunstnerisk virksomhet inngår i doktorgradsarbeidet på ulike måter.  Analysen indikerer at doktorgradskandidatene i the making disciplines ser dette som forskningsområder i startgropen, og at det ikke finnes ferdig definerte forskningsmetoder enda. Derfor bruker kandidatene mye tid på å definere og legitimere forskningsprosjektene sine.

Formelle kvalifikasjonsrammeverk kan være utfordrende for kreative fag, og noen fagmiljøer mener at kriteriene for doktorgradsnivå ikke er egnet for slike fag. På den annen side viser det seg også at når disse fagene utvikles på doktorgradsnivå, gir dette utfordringer for konvensjonelle akademisk fag. De formelle rammeverkene løser ikke dette. Avhandlingen peker på en dynamisk interaksjon mellom reguleringer og rammeverk på den ene siden og akademisk og kunstnerisk ekspertise på den andre.

Prøveforelesning har fått tittelen:

"The pros and cons of transdisciplinarity, multidisciplinarity and interdisciplinarity in nine cases of doctoral theses in the making disciplines and their influence on communication to a broader audience".


Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte. Disputasen vil foregå på engelsk.