Disputas: Åsmund Sandvand

Åsmund Sandvand disputerer om mulige fysiske fenomener som kan påvirke stabiliteten på piezoresistive trykksensorer, samt hvordan man kan redusere disse effektene.


13 Oct

Praktisk informasjon

 • Dato: 13. oktober 2017
 • Tid: kl. 10.15 - 16.00
 • Sted: Vestfold, Auditorium A1-39 Holmestrand
 • Last ned kalenderfil
 • Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Robert Puers, Universitet i Leuven, Belgia
  • PhD Dag Wang, GE Measurement & Control, Norge

  Førsteamanuensis Karina B. Hjelmervik fra Institutt for maritime operasjoner, HSN har vært komiteens administrator.

  Leder av disputasen

  • Instituttleder Yngvar Berg

  Veiledere

  • Professor Einar Halvorsen, Institutt for mikrosystemer, HSN
  • Professor Knut Aasmundtveit, Institutt for mikrosystemer, HSN
  • Professor emeritus Henrik Jakobsen, tidl HSN

Bilde av Åsmund SandvendHan vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.). Tittelen på avhandlingen er: High-stability piezoresistive pressure sensors.

Graden avlegges ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Om avhandlingen

Måling av trykk brukes ofte for å beregne både høyde og hastighet til fly. Når man designer trykksensorer for disse applikasjonene er det et sterkt fokus på sensorstabilitet, siden sensorustabilitet kan ha fatale konsekvenser som flykollisjon, stalling eller strukturelle skader.

Dette studiet har fokusert på mulige fysiske fenomener som kan påvirke stabiliteten på piezoresistive trykksensorer, samt hvordan man kan redusere disse effektene. Mulige rotårsaker omfatter både elektriske, mekaniske og lekkasje relaterte fenomener, samt kombinasjoner av disse. For å isolere mulige rotårsaker har vi designet, modellert og bygget spesielle testsensorer, rettet mot spesifikke problemstillinger.

Både termomekanisk stress i glassmaterialer så vel som lokal dynamisk svelling i et termosettende polymerlim-materiale er eksempler på årsaker til ustabilitet som har blitt identifisert og redusert i løpet av dette studiet. De foreslåtte endringer gir økt sensorstabilitet, noe som igjen resulterer i økt sikkerhet for de applikasjonene som benytter disse sensorene.

Studiet har blitt gjort i nært samarbeid med MEMSCAP AS, som produserer høypresisjonssensorer og kalibrerte trykkmoduler for luftfartsmarkedet.

Åsmund Sandvand har en Cand. Scient. grad i fysikk fra Universitetet i Bergen. Siden 2006 har han arbeidet med forskning og utvikling av trykksensorer hos MEMSCAP AS, hvor han er Director of Technology Research.

Program


10.15

Prøveforelesing

The future of resonant MEMS pressure sensors


13.00 Disputas

Åsmund Sandvand forsvarer sin avhandling High-stability piezoresistive pressure sensors.

 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.