Disputas: Eva Maria Støa

Eva Maria Støa har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen; “The effect of training intensity, age and diet on aerobic capacity and metabolic risk factors; testing procedures and training interventions”


21 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. april 2017
 • Tid: kl. 12.15 - 16.00
 • Sted:
 • Last ned kalenderfil
 • Prøveforelesning: 11:00 – 12:00
    

   
   

   

   

Eva Marie Støa - foto

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

 • Professor Randi Eidsmo Reinertsen, Sintef
 • Dr. Hilde Dorthea Grindvik Nielsen, Forskningsrådet
 • Dr. Andreas Zedrosser, HSN (administrator)

Veiledere:

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Jan Helgerud, NTNU, og biveileder har vært Dr. Øyvind Støren, HSN.

Leder av disputas:

Viserektor for FoU, Pål Augestad

Tema for prøveforelesning

“Argumenter for bruk av utholdenhets- og styrketrening som virkemiddel i forebygging av ulike folkesykdommer”.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.