Disputas Haavard Aakre

Haavard Aakre disputerer 13. desember til sin doktorgrad med tema " The Impact of Autonomous Inflow Control Valve on Increased Oil Production and Recovery ".


13 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 13. desember 2017
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Porsgrunn
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Bjørn Helge Hjertager, UiS,

  • Dr. Khalid Alnoaimi, Saudi Aramco (Saudi Arabia),

  • Førsteamanuensis Nils-Olav Skeie,HSN

  Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært

  • Professor Britt Moldestad, HSN,
  • Biveileder har vært Dr. Ing. Vidar Mathiesen, InflowControl

  Prøveforelesningen har tittelen:

  «Challenges in selecting optimum drilling and completions fluids for advanced well completions”

  Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved HSN, TNM i Porsgrunn, Onsdag 13. desember 2017, kl.10.00

  Disputas avholdes samme sted, B-113 Onsdag 13. desember 2017, kl.13.00  

  Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Ny selvregulerende ventil kan øke oljeutvinning fra eksisterende felt med 30%.

 

Haavard AakreMed dagens teknologi er det bare mulig å hente opp ca 50% av oljen i norske oljefelt. Halvparten av oljen ligger igjen i reservoaret etter at feltet er stengt og forlatt. Den viktigste grunnen til dette er gjennomslag av andre væsker enn olje når det blir boret gjennom sjikt av gass, olje og vann. Når dette skjer pumpes det opp store mengder gass eller vann på bekostning av olje. Oljen blir liggende igjen i reservoaret mens gassen og vannet dreneres ut.

 

Det er utviklet en ny selvregulerende ventil som stenger for innstrømning av vann eller gass. Ventilen trenger ikke kraftoverføring fra oljeplattformen, men utnytter den iboende kraften i væsken nede i reservoaret. Ventilen merker at det kommer vann eller gass inn til brønnen og stenger. Langs brønnbanen er det montert mange ventiler, og på områder hvor det er olje igjen holder ventilen åpen. Dette resulterer i at all olje langs brønnbanen kan produseres.

 

Vann og gass blir liggende igjen i reservoaret og bidrar til å holde trykket oppe. Ved hjelp av den nye teknologien kan utvinning av olje i eksisterende felt øke med 30%. Teknologien kan også brukes til å stenge for CO2, slik at store mengder CO2 kan lagres i oljereservoarer. Dette kan bidra til å redusere CO2 mengden i atmosfæren.