Disputas Ole Kristian Sommersel

Ole Kristian Sommersel disputerer 12. desember til sin doktorgrad med tema "Hydrogen leaks in partially confined spaces - dispersion and explosions".


12 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 12. desember 2017
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Porsgrunn, Porsgrunn
 • Last ned kalenderfil
 • Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Marco Carcassi, University of Pisa

  • Professor Bjørn Helge Hjertager

  • Førsteamanuensis Corinne Feremans, HSN

   

  Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært

  • Professor Dag Bjerketvedt, HSN
  • Biveileder har vært førsteamanuensis Knut Vågsæther, HSN

  Prøveforelesningen har tittelen:

  “Conversion from natural gas to hydrogen in the energy sector”

   

  Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved HSN, TNM i Porsgrunn, Tirsdag 12. desember 2017, kl.10.00

  Disputas avholdes samme sted, B-113 Tirsdag 12. desember 2017, kl.13.00  

  Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

   

   

   

   

Ole Kristian SommerselEn ulykke som oppstod i en ammoniakkfabrikk i Porsgrunn i 1985, har blitt brukt som grunnlag for avhandlingen. Ulykken ble forårsaket av en hydrogenlekkasje inne i en fabrikkbygning, og resultatet var en alvorlig hydrogen-eksplosjon og jetbrann, som førte til massive materielle skader og to dødsfall. Et av hovedmålene for avhandlingen var å undersøke hendelseskjeden, og for å øke forståelsen for spredning av hydrogen og for inhomogene hydrogeneksplosjoner i lange bygninger, kanaler og tunneler.

Oppsummert:

 • I labskala ble et uttrykk for frontalhastigheten og gjennomsnittskonsentrasjonen av en dispergerende hydrogengasssky bestemt eksperimentelt

 • Det ble utarbeidet en unik serie av eksperimentelle data i feltskala for utslipp og antennelse av inhomogene hydrogengassskyer

 • Utbredelsen av en sjokkbølge fra en eksplosjon ble bestemt i feltskala-eksperiment ved å behandle høyhastighetsfilmen for å visualisere sjokket. Relevante parametre som beskriver eksplosjonen ble kvantifisert

 • Undersøkelsen av ulykken i 1985 ga et rimelig scenario som forklarte ulykken, med en kvantitativ beskrivelse av brennbar gasssky utviklet under en 20 sekunders utbredelse

Spredning og antennelse av hydrogengassskyene ble studert eksperimentelt i både laboratorieskala og feltskala. Gjennom arbeidet ble den kommersielle koden FLACS brukt til å numerisk studere hydrogenfordeling og -eksplosjon i 3D.