Disputas: Patricia Maria Graf

Patricia Maria Graf disputerer om bever på HSNs doktorgradsprogram i økologi


24 Feb

Praktisk informasjon

Patricia Maria Graf har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for almennvitenskapelige fag, innlevert avhandling med tittelen;

“Observing animal behaviour and movement patterns remotely: A case study using bio-logging technology on free-ranging Eurasian beavers (Castor fiber)”

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Bart A. Nolet, the Netherlands Institute of Ecology, Nederland
  • Professor Glynnis A. Hood, University of Alberta, Canada
  • Professor Emeritus Hartmut Gossow, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Østerrike (BOKU)  

Administrator:

Professor Jan Heggenes, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Frank Rosell, HSN og Professor Klaus Hackländer, og biveileder har vært Professor Rory Wilson, Swansea University, UK

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium 4-311A campus Bø, Fredag 24. februar 2017, kl.10.00  over emnet:

“Mammalian dispersal in changing environments”

Disputas avholdes samme sted, 4-311A Fredag 24. februar 2017, kl.12.3o 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.