Disputas: Roisin Campbell-Palmer

Roisin Campbell-Palmer har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen; “Importance of founder screening in beaver restoration programmes”


19 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 19. april 2017
 • Tid: kl. 12.15 - 16.00
 • Sted:
 • Last ned kalenderfil
 • Prøveforelesning: 11:00 – 12:00

   
   

   

   

   

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

 • Dr. Lauren Harrington, Oxford University
 • Dr. Duško Ćirović, University of Belgrade
 • Dr. Mona Sæbø, HSN (administrator)

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Frank Rosell, HSN, og biveileder har vært Dr. Andreas Zedrosser, HSN.

Leder av disputas:

Visedekan Mette Lene Falck-Pedersen

Tema for prøveforelesning

“ Animal reintroductions - problems and solutions”

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.