Disputas: Sindre Tøsse

Sindre Tøsse disputerer torsdag 22. juni til sin doktorgrad på HSNs doktorgradsprogram i prosess-, energi- og automatiseringsteknologi. Temaet på avhandlingen er "Sikrere lagring og transport av CO2"


16 Jun

Praktisk informasjon

CO2 blir vanligvis lagret og transportert  under høyt trykk. Det gjør gassen flytende og svært plassbesparende.

Men hvis tanken eller beholderen med flytende CO2 plutselig mister det store indre trykket – vanligvis 55 til 60 atmosfærer – vil CO2-en i løpet av noen millisekunder gå over til gassform og dermed ta rundt 400 ganger større plass.  

Det skaper sjokkbølger som kan gi svært store ødeleggelser i omgivelsene.

I sitt doktorgradsarbeid har Sindre Tøsse i eksperimenter tatt for seg nettopp denne ultrakorte og eksplosive overgangsfasen der CO2-en både er flytende og i gassform samtidig. Han har også utviklet en matematisk modell som beskriver og simulerer den termodynamiske prosessen i overgangsfasen.

Modellen vil gjøre det lettere å forutse og forstå de fysiske prosessene som foregår. Det vil også bidra til å redusere risikoen ved lagring og transport av CO2.  

Avhandlingen og disputasen

Hans doktorgradsavhandling har tittelen "The rapid depressurization and evaporation of liquified carbon dioxide".

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis Knut Vågsæther og og med professor Dag Bjerketvedt, begge HSN, og professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger, som biveiledere. 

Disputasen foregår ved campus Porsgrunn.                       

Kl. 10.00: Prøveforelesning over emnet "Process safety in hydrogen based energy conversion (‘hydrogen economy’)"

Kl. 13.00: Disputas

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.