Disputas Wenjing Zhou

Wenjing Zhou disputerer 19. desember over tema Control and optimization of hydropower plant.


19 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 19. desember 2017
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Porsgrunn
 • Last ned kalenderfil
 • Bedømmelseskomiteen:

  1. Opponent Professor Erik Dahlquist, Mälardalens University,

  2. Opponent PhD Bjarne Børresen, Multiconsult,

  3. Opponent Førsteamanuensis Maths Halstensen, Høgskolen i Sørøst-Norge,

  Veiledere

  Hovedveileder: Bjørn Glemmestad

  Biveileder: Bernt Lie

  Prøveforelesningen ahr tittelen:
  Historical development of MPC and NMPC

  Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved HSN, TNM i Porsgrunn, tirsdag 19. desember 2017, kl.10.00

  Disputas avholdes samme sted, B-113 Tirsdag 19. desember 2017, kl.13.00  

  Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

   

Vannkraft er en fornybar ressurs for produksjon av elektrisk kraft. Norge er i en særstilling når det gjelder energi siden nesten all elektrisk kraft som produseres kommer fra vannkraft. Det er derfor viktig at vannkraften vår utnyttes best mulig, og Wenjing Zhou har forsket på dette i sitt PhD arbeide.

Det er utviklet en matematisk modell av vannkraftverk som er brukt i det videre arbeidet. Wenjing har forsket på nye metoder for å regulere vannkraftverk. Modellbasert prediktiv regulering er en metode som i det senere er benyttet med suksess innen andre typer industri, og Wenjing har undersøkt om denne metoden kan gi fordeler også ved regulering av vannkraft.

Et annet aspekt ved vannkraft er håndtering av flom, og som en del av PhD arbeidet er det også forsket på metoder for å produsere mest mulig kraft samtidig som nivået i reservoaret holdes lavere enn det som gir risiko for flom.

PhD arbeidet har gitt nyttig input om hvordan moderne metoder kan gi fordeler ved regulering og optimalisering av vannkraftproduksjon.