Disputas: Ingrid Bokn Haugland

Ingrid Bokn Haugland disputerer 14. desember for doktorgraden med avhandlingen Monitoring of scaling in pneumatic conveying systems.


14 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 14. desember 2018
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Campus Porsgrunn, Auditorium A-271
 •  

  Bedømmelseskomite

  • Første opponent: Professor James Metson, The University of Auckland, New Zealand
  • Andre opponent: Professor emeritus Knut Kvaal, NMBU
  • Administrator av komiteen: Førsteamanuensis Roshan Sharma, USN

   

  Veiledere

  • Hovedveileder: førsteamanuensis Maths Halstensen, USN,  
  • Biveileder: seniorforsker Jana Chladek, SINTEF.

Ingrid Bokn Haugland har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen: “Monitoring of scaling in pneumatic conveying systems”.

 

Program for disputasen

 

kl. 10.00 Prøveforelesning med tema: “An overview of calibration transfer methods for multivariate regression model. 

kl. 13.00 Disputas 

 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.