Disputas: Ronnie Anseth

Ronnie Anseth disputerer 14. desember for doktorgraden med avhandlingen "Online monitoring of fouling layers in pipeworks with Electrical Impedance Spectroscopy".


13 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 13. desember 2018
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Campus Porsgrunn, Auditorium A-271
 •  

  Bedømmelseskomite

  • Første opponent: Professor II Gerhard Nygaard, Universitetet i Stavanger
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Simo Mäkiharju, University of Berkeley
  • Administrator av komiteen: Førsteamanuensis Wenche Bergland, USN

   

  Veiledere

  • Hovedveileder: professor emeritus Magne Waskaas, USN
  • Biveileder: førsteamanuensis Nils-Olav Skeie, USN

   

  Program 

  kl. 10.00 Prøveforelesning over tema:

  Electrochemical impedance spectroscopy as a tool for monitoring batteries in electrical vehicles

  kl. 13.00 Disputas 

  Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Ronnie AnsetRonnie Anseth har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen:

Online monitoring of fouling layers in pipeworks with Electrical Impedance Spectroscopy

Om avhandlingen

Hver år koster groing i rørsystemer industrien enorme summer og er en stor utfordring å behandle. En del av problemet er mangelen på muligheten for å overvåke groingen direkte, og når det først oppdages forstyrrer det allerede prosessen.

Gjennom forskningen som har blitt utført har det blitt utviklet en ny målemetode for overvåkning av beleggdannelse i rør. Ved bruk av impedansmåling av groingen kan målesystemet oppdage beleggdannelsen på et tidlig stadium, for så å overvåke den videre veksten i nåtid.

Dette gir en unik mulighet til å planlegge behandling av rørsystemene på et tidlig stadium, noe som er gunstig for å forhindre skade eller andre uønskede effekter i systemet. Et annet punkt er at målesystemet er bygget opp for å være kosteffektivt i bruk, noe som er viktig for at industrien skal vurdere å satse på målemetoden.

Arbeidet med å utvikle målesystemet bygger på 3 individuelle eksperimenter.

I det første eksperimentet ble konseptet av å bruke impedansmåling av belegg undersøkt nærmere, dette dannet et grunnlag for den videre forskningen ved å teste metoden under kontrollerte forhold.

Videre ble målesystemet utviklet og testet i et nytt eksperiment hvor målet var å se hvordan det fungerte under mer praktiske forhold, her ble målesystemet brukt til å overvåke groing i et rør.

Til slutt ble målesystemet testet i et eksperiment for å undersøke svakhetene ved metoden nærmere. Her var effekten av sedimentering og variasjoner i konsentrasjonen av stoff i en blanding i fokus.