Disputas: Anirudh Nelabhotla

Anirudh Bhanu Teja Nelabhotla har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen: “Electrochemical Unit Integration with Biogas Production Processes”


27 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 27. mars 2020
 • Tid: kl. 09.30 - 14.00
 • Sted: Porsgrunn, lukket arrangement
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Følg disputasen live her.
  (Linken blir aktiv når programmet starter.)

  Bedømmelseskomité

  • 1.opponent Professor Yujie Feng, Harbin Technological University
  • 2. opponent Dr. Sharon Velasquez, NewCastle University
  • Administrator og tredje opponent av komiteen: Førsteamanuensis Joachim Lundberg, USN
    

  Veiledere

  • Hovedveileder: førsteamanuensis Carlos Dinamarca , USN
  • Biveileder: professor Rune Bakke, USN
    

  Program

  Kl. 09.30: Prøveforelesning: “A state of the art on reaction design (design parameters) and industrial applications”

  Kl. 12.00:  Disputas: Anirudh Bhanu Teja Nelabhotla forsvarer sin avhandling “Electrochemical Unit Integration with Biogas Production Processes”

  Lenke til ph.d.-avhandlingen.

  Prøveforelesning og disputas er lukket for publikum av smittevernshensyn i forbindelse med koronautbruddet.

Summary:

Bioelectrochemical reactor can be used for upgrading biogas that contains 60% methane to 90% methane. This improved methane can be used power more of the buses in Grenland. I have used the wastewater that comes out Karrdalstrand wastewater treatment plant to reduce 20% of COD that usually goes into the fjord. Additionally, methane production is also improved. This is done in laboratory for now, but can be easily scaled to be applied in KRA wihtout modifying the existing plant infrastructure. It can be done with very less electricity requirement. 

The main aim of this technology is to use the electricity from wind and solar power in the rest rest of the world. There have been many reports in recent times that the electricity from wind and solar power are intermittent and unreliable. Sometimes the electricity is wasted due to overproduction and this excess electricity can be used for bioelectrochemical unit integration with biogas production processes.

Alternativ til Ex auditorio:

Det er mulig å sende inn skriftlige spørsmål til kandidaten i forkant av disputasen. Disse sendes til administrator for bedømmelseskomitéen Joachim Lundberg: joachim.lundberg@usn.no