Disputas: Astrid Heimer

Ph.d.-programmet i Kulturstudier har gleden av å invitere deg til Astrid Heimers digitale prøveforelesning og disputas. Hun skal forsvare avhandlingen «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse».


27 Nov

Praktisk informasjon

 • Dato: 27. november 2020
 • Tid: kl. 09.00 - 14.00
 • Sted: Digitalt på Zoom.
 • Last ned kalenderfil

 • Følg disputasen på Zoom her (passord: 563253).

  Program

  Kl. 09.00: Prøveforelesning

  Kl. 10.30:  Disputas: Astrid Heimer forsvarer sin avhandling 'Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse.'
   

  Bedømmelseskomité:

  • Chris Heape, PhD. CEO designarena (Danmark)

  • Mia Porko-Hudd, professor, Åbo Akademi (Finland)

  • Anne Solberg, førsteamanuensis, USN (komité koordinator)


  Hovedveileder:

  • Rolf Johansson, arkitekt og professor emeritus ved SLU


  Medveileder:

  • Astrid Skjerven, professor ved institutt for produktdesign, fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet.

Astrid HeimerAstrid Heimer er kandidat ved ph.d.-programmet i kulturstudier ved USNs fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun er ansatt ved institutt for produktdesign ved OsloMet, som har finansiert hennes ph.d.-prosjekt.

 

Om avhandlingen:

«Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse» er temaet for Astrid Heimers doktorgradsavhandling. Med arbeidet søker hun å supplere formforståelse basert på geometri og geo-organic vision med perspektiver basert på flere persepsjoner. Geometri og geo-organic vision, som betegner en fusjon mellom geometriske abstraksjoner og organiske prinsipper for vekst og spenning i former, utgår først og fremst fra hvordan vi oppfatter former visuelt. I realiteten forstår vi imidlertid former gjennom flere av våre persepsjoner. I prosjektet studerer Heimer kroppslig formforståelse, først og fremst gjennom å modellere organiske former i leire. Som keramiker oppfatter hun å være i dialog med den plastiske leiren, og material-agency ble med det grunnlag valgt som en metodisk tilnærming i forskningen. Denne dialogen betyr at leiren har innvirkning på utviklingen av formståelse. Grepet, som et menneskelig utgangspunkt for formforståelse, utgjør selve kjernen i prosjektet. Grepet, og dets asymmetriske form og struktur, er opphav til en mengde ulike organiske uttrykk. Erfaringene oppnådd gjennom utforskende og analytiske prosesser har resultert i syv formserier og en rekke nye betegnelser og perspektiver knyttet til hvordan man kan oppfatte former kroppslig, særlig gjennom hendenes persepsjoner.

I prosjektet kombineres både abstrakte analyseverktøy og personlige assosiasjoner og tolkninger av de egne formene og formingsprosessene. Forskningen foregår i mange lag av forskjellige arbeidsprosesser, og flere ulike metoder kombineres for å nå inn til det fagspesifikke og forankre personlige kunnskaper i en bredere kontekst.

I avhandlingen blir vi introdusert til hvordan man kan forstå abstraksjoner kroppslig, og omvendt begripe og artikulere kroppslige erfaringer abstrakt. Dette formidles ved tekst- og billedmateriale som oppfordrer leseren til å gjenkjenne former som linjer, struktur og retninger som utfoldes flerdimensjonalt i rommet. Den kulturelle verdien av dette prosjektet skapes ved at ny mening supplerer eksisterende formteorier på måter som gjør at vi i større grad deltar i vår formforståelse. Det vil kunne skape nærhet til former for både utøvere og brukere av former.