Disputas: Lene Aarvelta Hagen

Lene Aarvelta Hagen ved campus Kongsberg holder prøveforelesning og disputas for graden philosophiae doctor (ph.d) 20. mai.


20 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 20. mai 2020
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Kongsberg
 • Last ned kalenderfil
 • Følg disputas live her

  (Lenken blir aktiv når programmet starter)

  Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Niall Strang, Glasgow Caledonian University, UK.
  • Andre opponent: Professor Neil Parry, Manchester Royal Eye Hospital, UK. 
  • Administrator: Førsteamanuensis Vibeke Sundling, USN.

  Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Rigmor Baraas, USN.
  • Medveileder: Førsteamanuensis Stuart Gilson, USN.

   

   

Portrett av Lene A. Hagen som ser rett i kamera og smiler.

Lene Aarvelta Hagen har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) i personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, innlevert avhandling med tittelen «Refractive errors, ocular dimensions, and cone opsins in Norwegian adolescents».

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres prøveforelesning og disputas 20. mai digitalt via Zoom (trykk på lenken som blir aktiv når programmet starter).

Prøveforelesning starter klokken 1000 og disputas klokken 1145.

Om avhandlingen

I doktorgradsarbeidet har Lene Aarvelta Hagen studert brytningsfeil og øyevekst hos ungdommer i Norge, og om myopi (nærsynthet) er assosiert med tappepigmentene på netthinnen.

Forekomsten av myopi øker mange steder i verden, og myopi gir økt risiko for å utvikle andre synstruende øyetilstander. Både miljøfaktorer og genetikk påvirker utviklingen av myopi, men mer kunnskap er nødvendig for å utvikle effektive myopi-forebyggende tiltak. Enkelte studier antyder at det å oppholde seg i dagslys utendørs kan virke forebyggende mot myopi.

På netthinnen er det tre typer tapper – sensitive for langbølget (L), mellombølget (M) og kortbølget synlig lys. Målet med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke forekomsten av brytningsfeil hos ungdommer i Norge, øyevekst i 16–18-årsalderen, og om myopi kan ha en sammenheng med genetikken til tappepigmentene og den relative andelen av L og M tapper på netthinnen. Det ble gjennomført en tverrsnittstudie og en 2-årig oppfølgingsstudie av norske ungdommer i alderen 16–19 år.

Myopiforekomsten var lav og øyeveksten var godt regulert hos de norske ungdommene på tross av at Norge har lange perioder hvert år med lite dagslys. Resultatene antydet at den lave forekomsten av myopi kan ha en sammenheng med tappepigmentenes genetikk og den relative andelen av L og M tapper. Denne kunnskapen vil være av betydning i arbeidet med å utvikle gode personorienterte myopi-forebyggende tiltak.