Disputas: Morten Hansen Jondahl

Morten Hansen Jondahl ved campus Porsgrunn holder prøveforelesning og disputas for graden philosophiae doctor (ph.d.) 11. mai.


11 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 11. mai 2020
 • Tid: kl. 13.30 - 20.00
 • Sted: Porsgrunn, digitalt via Zoom
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Følg disputasen live her
  (Lenken blir aktiv når programmet starter)

  Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Thia Kirubarajan, McMaster University.
  • Andre opponent: Professor 2 Gerhard Nygaard, Høgskulen på Vestlandet.
  • Administrator: Marius Lysaker, USN.

  Veiledere

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Håkon Viumdal, USN.
  • Medveileder: Professor Saba Mylvaganam og førsteamanuensis Geir Elseth, USN.

   

   

Morten Hansen Jondahl har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet prosess-, energi- og automatiseringsteknikk, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, innlevert avhandling med tittelen «Data Driven Models for Estimation of Drilling Fluid Rheological Properties and Flow Rate».

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres prøveforelesning og disputas mandag 11. mai digitalt via Zoom (trykk på lenken som blir aktiv når programmet starter).Portrett av Morten Hansen Jondahl.

Tema for prøveforelesning er «Couette viscometers: Challenges with data usability and accuracy when applied to wellbore hydraulic simulations of drilling operations».

Prøveforelesning starter klokken 1330 og disputas klokken 1600.

Spørsmål (ex auditorio) til kandidaten kan sendes i forkant til administrator Marius Lysaker: marius.lysaker@usn.no

Les hele avhandlingen her.

Om avhandlingen

During the oil & gas drilling process, there is a great risk of uncontrolled blowout of oil & gas from the reservoir. To ensure safe drilling operations, constant monitoring of the pressures in the well is essential. The methods and instrumentation to do this are well established, but has great potential for improvement and modernisation. New sensors to monitor the flow of the drilling fluid that helps control the pressure in the well are needed as the drilling industry is being automated and digitalized.

In his PhD, Morten H. Jondahl worked along with co-workers and industry professionals in a project group called Semi-kidd to develop new sensor technologies for measurement of drilling fluid properties and flow rate measurements. By applying data driven models and ultrasonic measurements, a method to estimate the properties of the drilling fluids showed great potential for further development. This will increase the accuracy with which the pressure control can be maintained. Furthermore, his work involved developments of a measurement system for return flow rate of drilling fluid. This is currently done with manual interpretation, and the developed method will enable new, safer well control methods and enable further automation of the drilling process. At the conclusion of this PhD work there is a potential to make drilling processes and well control safer, more efficient and more automated.