Disputas: Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.


28 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 28. mai 2021
 • Tid: kl. 10.15 - 15.00
 • Sted: Drammen, Rom 3502 og via Zoom
 • Last ned kalenderfil
 • På grunn av smittevernhensyn kan vi maksimalt ha 20 tilhørere. Arrangementet er nå fullbooket og vi kan ikke ta imot flere påmeldinger.

  Prøveforelesning og disputas vil også bli arrangert via Zoom.

  Meeting ID: 658 6822 2954
  Password: 896900

  Prøveforelesning og disputas vil bli gjennomført på engelsk. Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

  Les avhandlingen her.

  Program

  10.15-11.00: Prøveforelesning: Medborgerundervisning i norsk kontekst : Status, bidrag og begrensninger.

  12.00-15.00: Disputas: Kristin Gregers Eriksen forsvarer avhandlingen“We usually don’t talk that way about Europe...”- Interrupting the coloniality of Norwegian citizenship education

  Leder av prøveforelesning og disputas

  • Professor Thomas Moser, USN

  Bedømmelseskomité

  • Første opponent: professor Kristín Loftsdóttir, Universitet på Island
  • Andre opponent: professor Yael Harlap, UiB
  • Administrator: førsteamanuensis Audun Toft, USN

  Veiledere

  • Professor Heidi Biseth, USN
  • Førsteamanuensis Stine Helena Bang Svensen, NTNU

Tittel på avhandlingen er: “We usually don’t talk that way about Europe...”- Interrupting the coloniality of Norwegian citizenship education

English below.

Om avhandlingen:

Kristin Gregers Eriksen disputerer 28.mai.Utdanning for demokrati og medborgerskap ligger ved kjernen av den norske skolens samfunnsmandat. Dette oppdraget har nylig blitt understreket gjennom Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I sin doktorgradsavhandling gjør Kristin Gregers Eriksen en kritisk undersøkelse av demokrati- og medborgerskapsutdanningens rolle i relasjon til sosial rettferdighet og antirasisme.

Studien synliggjør konsekvensene av kunnskapens kolonialitet og viser hvordan maktrelasjoner og tenkemåter produsert av historisk kolonialisme fortsatt er virksomme i dag. Studiens resultater viser potensielle utfordringer i demokrati- og medborgerskapsutdanning knyttet til tapte muligheter for kritisk tenkning, unyanserte og mangelfulle fremstillinger av historie og samfunn, og reproduksjon av rasialisert andregjøring i klasserommet.

Eriksens studie spenner over flere ulike og dynamiske metodologiske tilnærminger, slik som lærebokanalyse, deltakende observasjon, og utvikling og utprøving av undervisningsopplegg. Datainnsamlingen ble gjort i klasserom på mellomtrinnet. Et bidrag fra forskningsprosjektet er utforskning av nyskapende metoder i lærerutdanningsforskning relatert til navigeringen mellom lærer- og forskerrollen.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte, med mulighet for å delta ved fysisk oppmøte eller via Zoom. Prøveforelesning og disputas vil gjennomføres på engelsk.

Summary:

Citizenship education is core to the mandate of the Norwegian school and has recently been emphasized through the latest reform Kunnskapsløftet 2020 (LK20). In her dissertation, Kristin Gregers Eriksen critically inquires the role of citizenship education in relation to social justice and antiracism.

The study maps coloniality of knowledge and highlights how epistemologies and power relations produced through historical colonialism continue to inform present-day societies and ways of thinking. The results shed light on potential challenges to citizenship education such as lost opportunities for critical thinking, lack of nuances in engagement with history and societal knowledge, and reproduction of racialized “otherness” in the classroom.

Eriksen's study spans multiple evolving methodological approaches, including textbook analysis, participant observation of classroom interactions and conversations, and teaching interventions, conducted in Norwegian primary schools. The research contributes methodological innovations relevant for teacher education research concerning the use of teaching interventions and ways of positioning the “teacher-researcher”. 

The trial lecture and public defence is open to all interested with the option of physical participation or attendance via Zoom. The public defence and trial lecture will be held in English.