Disputas: Helga Norheim

Helga Norheim ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap forsvarer sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.


10 Feb

Praktisk informasjon

 • Dato: 10 februar 2022
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Webinar
 • Last ned kalenderfil
 • Program

  Delta digitalt i Zoom

  Programmet blir gjennomført fysisk og digitalt og er åpent for alle interesserte.

  Prøveforelesning og disputas blir ledet av visedekan for forskning Nils Asle Bergsgard, USN.

  Bedømmelseskomité

  • førsteopponent: professor Michel Vandenbroeck, Universitetet i Gent (Belgia)
  • andreopponent: professor Henrik Daae Zachrisson, Universitetet i Oslo
  • administrator: førsteamanuensis Kristin Danielsen Wolf, USN

  Veiledere

  • professor Thomas Moser, Universitetet i Stavanger
  • post doc. Martine. L. Broekhuizen, Utrecht University

  Delta digitalt i Zoom (lenke kommer)

  Visedekan for forskning ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Nils Asle Bergsgard, vil lede disputasen.

   

Helga NorheimTittelen på avhandlingen hennes er:  «Partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC»

Sammendrag av avhandlingen:

Avhandlingen undersøker barrierer og faktorer som kan tilrettelegge for foreldresamarbeid mellom foreldre med innvandrerbakgrunn og personalet i barnehagen, gjennom tre artikler og en kappe.

Første artikkel gjennomgår tidligere internasjonal empirisk forskning på temaet, mens artikkel II og III undersøker foreldresamarbeid i Europa og Norge empirisk, ved bruk av data fra forskningsprosjektet Inclusive education and social support to tackle inequalities in society (ISOTIS).

Avhandlingen finner hovedsakelig barrierer og tilretteleggende faktorer innenfor områdene språk, maktforhold og flerkulturalitet. Videre viser avhandlingen hvordan barrierer og tilretteleggende faktorer for foreldresamarbeid i stor grad er sammenflettet og avhengige av konteksten, som for eksempel ved at de varierer mellom innvandrergrupper og land.

Flere av de faktorene som er identifisert som tilretteleggende for foreldresamarbeid er funnet blant personalets praksiser. Dette understreker betydningen av barnehagepersonalets rolle og deres muligheter for å tilrettelegge for foreldresamarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn.