Disputas: Jarle Berge

Ph.d.-programmet i Økologi har gleden av å invitere til Jarle Berges prøveforelesning og disputas. Han skal forsvare avhandlingen Effect of aerobic endurance exercise on cardiorespiratory fitness, energy expenditure, weight loss and health-related quality of life in severe obesity.


23 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 23 juni 2022
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Politihøgskolen Stavern, Zoom
 • Last ned kalenderfil

 • Påmeldingsfrist: 17. juni 2022
 • Viktig om påmelding :

  Alle som skal delta fysisk på Politihøgskolen må registrere seg innen 17. juni.

  keyboard_backspace Påmelding

  Ytterligere informasjon om tilgang til området kan fås ved å kontakte Espen Gjevestad 928 63 637.

  Lenke til disputas på Zoom

  Program

  10.00: Prøveforelesning

  12.00: Disputas: Effect of aerobic endurance exercise on cardiorespiratory fitness, energy expenditure, weight loss and health-related quality of life in severe obesity.

  15.30: Samling

  Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Kjersti Karolin Danielsen, Universitetet i Agder
  • Professor Trine Stensrud, Norges Idrettshøyskole
  • Professor Andreas Zedrosser, USN

  Hovedveileder

  • Førsteamanuensis Øyvind Støren, USN

  Biveiledere

  • Professor Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold og UiO
  • Professor Jan Helgerud, NTNU

Jarle Berge har forsket på pasienter med alvorlig fedme ved Sykehuset i Vestfold, hvor han har gjennomført forskningen. Han har undersøkt effekten av fysisk trening på energiforbruk og vekttap.

Berge er ansatt ved Sykehuset i Vestfold, ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, og ved Fysikalsk Medisinsk avdeling. I tillegg er han ansatt ved Politihøgskolen avd. Stavern. USN og Sykehuset i Vestfold (Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, fysikalsk medisinsk avdeling, og forsknings- og innovasjonsavdelingen) har finansiert PhD- kandidaten. Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har finansiert prosjektet «Exercise and Genes in Obese (EGO)». Sykehuset i Vestfold har vært den største bidragsyteren til prosjektet.

Om avhandlingen

Pasienter med alvorlig fedme og høy (> median) fysisk kapasitet (kondisjon) før intensiv livsstilsintervensjon hadde 4 kg større 1-års vekttap enn de med lav (< median) fysisk kapasitet (artikkel 1).

Pasienter som ble randomisert til et kombinert 24-ukers treningsprogram med kombinert høy intensiv intervalltrening og moderat intensiv kontinuerlig trening, hadde et større vekttap enn de som gjennomgikk et treningsprogram med kun moderat intensiv kontinuerlig trening, henholdsvis 5 kg vs 2 kg. Energiforbruket under trening ble forbedret likt i de to intervensjonsgruppene, henholdsvis 10 % og 8 % (artikkel II). Helserelatert livskvalitet forbedret seg likt i begge grupper (artikkel III).

Artikkel I inkluderte resultatene av en retrospektiv kohort studie utført ved et rehabiliteringssenter (Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold) for pasienter med alvorlig fedme. Fysisk kapasitet og kroppsvekt ble målt ved start, 3 måneder og 12 måneder.

Artikkel II og artikkel III inkluderte resultatene fra et 24-ukers randomisert kontrollert studie på pasienter med alvorlig fedme som søkte behandling ved Senter for Sykelig Overvekt, Sykehuset i Vestfold. Først gjennomgikk alle pasientene et 8-ukers kontinuerlig treningsprogram med moderat intensitet. Deretter ble pasientene tildelt enten et 8-ukers program med kontinuerlig trening på moderat intensitet eller intervalltrening på høy intensitet. Til slutt gjennomgikk begge gruppene 8-uker med kontinuerlig trening på moderat intensitet. Energiforbruk under trening, hvileenergiforbruk, fysisk kapasitet og kroppsvekt ble målt ved start, 8-uker, 16-uker og 24-uker. Pasientrapporterte utfallsmål ble brukt for å måle helse-relatert livskvalitet ved start, 16-uker og 24-uker.

Resultatene i artikkel I og artikkel II antyder at fysisk kapasitet har en effekt på vekttap hos personer med alvorlig fedme. Samtidig bør pasientene informeres om at både treningsprogrammer med kun moderat intensitet eller en kombinasjon med høy intensitet øker fysisk kapasitet, energiforbruket under trening, generell helse, og induserer et moderat vekttap etter 24 uker (artikkel II og artikkel III). Til tross for dette var kombinasjonen av et høy intensivt- og moderat intensivt treningsprogram assosiert med et betydelig større vekttap, bedring i fysisk kapasitet og energiforbruk under trening, hovedsakelig i perioden hvor treningsregimene var forskjellige (høy intensiv trening vs moderat intensiv trening).