Årlig ph.d.-programevaluering

Se 10.2 Rutine for årlig ph.d.-programevaluering med tilhørende arbeidsbeskrivelser og skjema.