Prøveforelesning og disputas

Se 7.3 Rutine for prøveforelesning og disputas med tilhørende arbeidsbeskrivelser og skjema.