Eksperter innen friluftsliv

Vi har eksperter innen friluftsformidling, snøskred, natur og psykisk helse, friluftshistorie og naturveiledning.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.