Eksperter innen idrett, trening og fysisk aktivitet

Vi har eksperter innen bl.a. bevegelsesteknikk, doping, idrettspedagogikk, idrettspolitikk, kjønn og idrett samt treningslære.