Eksperter innen kunst og håndverk

Vi har eksperter innen bant annet kunst og håndverk i skolen, kunsthistorie, samtidskunst, tegning, tradisjonskunst og tekstil.