Eksperter innen kunst og håndverk

Vi har eksperter innen bant annet kunst og håndverk i skolen, kunsthistorie, samtidskunst, tegning, tradisjonskunst og tekstil.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.