Eksperter innen mikro- og nanoteknologi

Vi har eksperter innen blant annet biosensorer, mikrosensorer, nanoteknologi og mikroelektronikk.

Bioelektronikk

BioMEMS

Elektronikk sammenstillingsteknologi for høye temperaturer og krevende miljø

Fotonikk

Halvlederkomponenter

Karbon nanorør og elektronikk sammenstilling

Kontraktering - og bondeteknologi

Lab-on-chip

MicroTAS

Mikroelektromekaniske systemer (MEMS)

Mikroelektronikk

Mikrofabrikasjon

Mikrogeneratorer

Mikro-nano-teknologi

Mikroptikk

Mikrosensorer

Mikrosystemer

Nanomaterialer

(Functional nanomaterials fabrication) 

Nanostrukturer

Optisk måling

Pakketeknologi

Piezoelektriske komponenter

Sammenstillingsmetoder

Sensorteknologi