Eksperter innen mikro- og nanoteknologi

Vi har eksperter innen blant annet biosensorer, mikrosensorer, nanoteknologi og mikroelektronikk.

Bioelektronikk

BioMEMS

Biosensorer

Elektronikk sammenstillingsteknologi for høye temperaturer og krevende miljø

Fotonikk

Halvlederkomponenter

Karbon nanorør og elektronikk sammenstilling

Kontraktering - og bondeteknologi

Lab-on-chip

MicroTAS

Mikroelektromekaniske systemer (MEMS)

Mikroelektronikk

Mikrofabrikasjon

Mikrofluidikk og Nanofluidikk

Mikrogeneratorer

Mikro-nano-teknologi

Mikroptikk

Mikrosensorer

Mikrosystemer

Nanomaterialer

(Functional nanomaterials fabrication) 

Nanokompositt

  • Xuyuan Chen

Nanostrukturer

Nanoteknologi

Optisk måling

Pakketeknologi

Piezoelektriske komponenter

Sammenstillingsmetoder

Sensorteknologi

Varme- og massetransport i mikro- og nanoskala