Eksperter innen økonomi og handel

Vi har eksperter innen blant annet bedriftsøkonomi, budsjett, finansregnskap, internasjonal handel og regnskap.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.