Eksperter innen økonomi og handel

Vi har eksperter innen blant annet bedriftsøkonomi, budsjett, finansregnskap, internasjonal handel og regnskap.