Eksperter innen religionsvitenskap

Vi har eksperter innen det nye testamentet, religioner, religionsdidaktikk og religionshistorie.


Bibelkunnskap

Det nye testamentet

Kristen tro og livstolkning

Religion i USA

Religioner

Religionsdidaktikk

Religionsfrihet

Religionshistorie

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.