Eksperter innen trådløs teknologi

Vi har eksperter innen trådløs effektoverføring og induktiv effektoverføring.

Akustisk effektoverføring

Induktiv effektoverføring

Trådløs effektoverføring