Eksperter innen vann

Vi har eksperter innen blant annet vannkraft, vannrensing, kloakk, alger, klimaeffekter på vann, flom, miljøgifter og drikkevann.


Alger

Avløpsvann og -behandling (kloakk)

Drikkevann

Ferskvann

Flom og flomhåndtering

Grunnvann (hydrogeologi)

Klimaeffekter på vann

Miljøgifter

Miljøproblem vann-veisalt

Plast i og ved vann

Rensing av avløpsvann

Vannforsuring og kalking 

Vannforurensing

Vannforvaltning

Vannkraft

Vannmangel

Vannrensing

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.