Eksperter innen vold, overgrep og kriminalitet

Vi har eksperter innen seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.