Andrew Jenkins

Professor Andrew Jenkins er utdannet molekylærgenetiker og arbeider med antibiotikaresistens og bakteriegenetikk. Hovedfokus for egen forskning er flått og flåttbårne sykdommer. Jenkins holder foredrag om begge temaer. Jenkins bruker molekylærgenetikk-kunnskap i mange ulike samarbeidsprosjekter.

 

Mine foredrag:

Flått

Flåttens livssyklus; hvorfor er den smittebærer? Hvor farlig er den? Hvordan å unngå den. Skogflåtten, Ixodes ricinus, er utbredt i kystsonen i Norge nord til polarsirkelen. Den er en fjern slektning av edderkopp, skorpioner og midd og en sterk konkurrent for tittelen "Norges minst populær leddyr". 

Flåtten lever utelukkende av blod som den suger fra ulike dyr. Den er avhengig av dette blodmåltidet for å videreutvikle seg til neste stadium i sin livsyklus, men smittestoff kan følge med og dermed bli overført til flåttens neste vert. 

Flåttforsker Andrew Jenkins gir en oversikt over flåttens liv, de smittestoffene den bærer, og hva man kan gjøre for å unngå den. 

Mikrober som bryter ned plast

Plastforurensing er et økende problem. Plast er tungt nedbrytbar og hoper seg opp i naturen, samtidig som produksjon er stadig økende. Resirkulering og nye, biologisk nedbrytbare plasttyper er viktige bidrag til å begrense plastforurensing, men det er fortsatt en lang vei å gå, og plast som verken er resirkulerbar eller er beregnet til biologisk nedbrytning fortsetter å hope seg opp.

Min forskning fokuserer på mikrober som bryter ned og livnærer seg på polyetylen, en plasttype som er mye brukt og tungt nedbrytbar. Vi har isolert flere mikrober som har denne evnen. Dette har implikasjoner for den sirkulære økonomien, og forurensingsproblematikken, samtidig som det gir en unik mulighet for å observere evolusjon i sanntid.

 

Jenkins

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø

Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i dette foredraget?

Kontakt Andrew Jenkins for å gjøre en avtale.