Aud Johannessen

Professor Aud Johannessen har en doktorgrad innen folkehelse knyttet til universell design og tjenester. I tillegg har hun forsket på yngre personer med demens og deres familier.

Mine foredrag:

Demens

Jeg kan formidle kunnskap om demens, også i et folkehelseperspektiv. Foredraget kan tilpasses til å omhandle både yngre og eldre personer med demens, og deres familier, samt ulike aktuelle helsetjenester.

 

Alkohol og psykofarmaka bruk blant eldre

 

 

 

 

Aud Johannessen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Aud Johannessen for å gjøre en avtale.