Bjørn Bandlien

Bjørn Bandlien er professor i historie. Han underviser blant annet i middelalder- og viktingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.

Mine foredrag:

Vikingtid

Jeg holder gjerne foredrag om vikingtiden, med vekt på Sørøst-Norge (særlig Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud), og forholdene til Europa.

 

Middelalder

Jeg holder ulike foredrag om middelalderen, og tilpasser foredraget etter ønske. Jeg kan for eksempel fortelle om Tønsbergs historie, kirke- og kongemakt, handelshistorie, kjønn- og kvinnehistorie, korstog og krigføring, dronninger og litteratur.

Prinsesse Anna av Danmark og heksene

Høsten 1589 reiste en 14 år gammel prinsesse gjennom Vestfold på vei til Oslo. Det var ikke meningen at Anna, søsteren til den dansk-norske kongen Kristian IV, skulle være her. Kraftige stormer hadde hindret henne i å seile over Nordsjøen for å gifte seg med kong Jakob VI av Skottland, og hun måtte søke tilflukt i Norge.

En kongelig allianse mellom to protestantiske kongedømmer stod på spill, året etter at den spanske armadaen nær hadde erobret England og framstod som en trussel mot reformasjonen i hele Nord-Europa.

I løpet av vinteren oppstod det rykter om at det var onde krefter som stod bak stormene, ledet av en hel gruppe med hekser både i Danmark og Skottland. Selv om det allerede hadde vært enkelte hekser som var blitt dømt tidligere, satte prinsessens mislykkede ferd i gang de første store hekseprosessene i begge landene.

I dette foredraget skal vi ikke kun se på hva trolldommen gikk ut på og hvem heksene var, men også fokusere på hvordan den unge Anna forholdt seg til det som skjedde. Trodde hun virkelig på hekser, og framskyndet hun rettsprosessene mot dem? Hvorfor hjalp hun den som ble sett på som ringlederen for heksene i Skottland, den mektige Earl Bothwell?

Og da hun noen år senere også ble engelsk dronning og lot Shakespeare oppføre sine stykker ved hoffet, hvordan kan hun ha forstått heksene i stykket Macbeth?

Dette er historien om en ung renessanseprinsesse som ble kastet ut i stormen, både i bokstavelig forstand, men også i politisk og religiøs forstand, og hvordan Oslofjorden helt uventet ble et brennpunkt i Europa høsten 1589.

Bjørn Bandlien

Professor i historie

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Bjørn Bandlien for å gjøre en avtale.