Jarle Løwe Sørensen

Har doktorgrad i samfunnssikkerhet og beredskap. Han har forsket spesielt på organiseringen av beredskapen i Norge og samvirkeproblematikk.

Med flere års erfaring fra politiet, kan han lære deg mer om

  • hvordan du bør organisere beredskapsarbeidet
  • gjennomføre risikovurderinger
  • utvikle en god sikkerhetskultur
  • optimalisere effekten av øvelser
  • tilrettelegge for et godt samarbeid både internt og eksternt.

Han har en Doctor of Business Administration in Homeland Security Leadership & Policy fra USA, og arbeider nå som førsteamanuensis ved USN.

Mine foredrag:

Samvirkeøvelser – er de nyttige?

Det å jobbe sammen regnes som en suksessfaktor innenfor beredskapsledelse og krisehåndtering. Mange virksomheter har også et lovpålagt ansvar å samarbeide med andre aktører. Etter 22. juli terroren i 2011 ble samvirke innført som nasjonalt beredskapsprinsipp i Norge. Det har ført til en oppblomstring av samvirkeøvelser der målet er å lære å jobbe sammen både internt i- og mellom organisasjoner. Disse øvelsene koster storsamfunnet både tid og penger. Problemet er at nyere forskning viser at den opplevde effekten av disse øvelsene ikke er optimal. Deltakerne føler ikke at de lærer nok, eller at de sitter igjen med nok nytteverdi. Ved å bestille dette foredraget får du en gjennomgang av styrker og mulige problemområder. Du får også konkrete tips og råd om hva du og din organisasjon kan gjøre for å utvikle et bedre samarbeid både internt og eksternt.


Beredskap og kriseledelse – Struktur eller organisert kaos?

Det å lede beredskap- og krisehåndteringsarbeidet enten som individ eller gruppe, er komplekst og sammensatt. Det kan være krevende å vite i hvilken rekkefølge ting skal gjøres, hvordan ansvar og roller skal fordeles, hva de ulike planverkene bør inneholde, og hva øvelser og evalueringer bør fokusere på. Dette foredraget gir deg en kort og effektiv innføring i strategisk beredskapsledelse.


Risikovurdering - Kan vi påvirke framtiden, eller er det ingen vits å anstrenge seg?

Selv om et samfunn gir inntrykk av å være godt forberedt på kriser gjennom de ulike beredskapsorganisasjonene, som brann, politi, og ambulanse, Redningsselskapet eller de væpnede styrker, kan manglende kunnskap, eller en halvhjertet innstilling til det å være forberedt, føre til dårlig forberedelse og utrustning. God forberedelse handler ikke bare om å ha veltrente, disiplinerte og velutrustede kriseorganisasjoner. Det er også et behov for grunnleggende analyser, såkalte risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS). ROS er en systematisk kartlegging av verdier, trusler og sårbarheter. Begrepsforvirret eller er usikker på hvor du skal begynne? – du er ikke alene. Dette foredraget gir en innføring grunnleggende begreper, prinsipper og metoder for risiko- og sårbarhetsanalyse.


Skape en god sikkerhetskultur – hvor begynner jeg?

«Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer. En utakknemlig oppgave, for når slike ting ikke skjer vil det alltid være noen som hevder at sikkerhetstiltakene var overdrevne og unødvendige» (Salman Rushdie). Det å bygge en god sikkerhetskultur på jobben er ikke ene og alene et ledelsesansvar eller noe kun sikkerhetsfolk driver med. Det er noe som må utvikles og bli en naturlig del av alles hverdag. Trenger du tips om hvilke konkrete tiltak du kan gjøre for å få med medarbeiderne og utvikle en god sikkerhetskultur i din organisasjon? – Book dette foredraget, så får du noen gode råd og tips!

Jarle Løwe Sørensen

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Jarle Løwe Sørensen for å gjøre en avtale.