Jarle Løwe Sørensen

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-112)
Førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering. Forskingsområder er beredskap- og kriseledelse på strategisk nivå med et spesielt fokus på samvirkeproblematikk mellom offentlige, private og frivillige aktører. Har en Doctor of Business Administration in Homeland Secuirity Leadership & Policy fra Northcentral University (USA). Forsket på effekten av norske maritime samvirkeøvelser.

Ansvarsområder

Leder USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Emneansvarlig:

- Strategisk beredskapsledelse (masternivå og EVU) 

- Samvirke og beredskap (EVU/Bachelor)

Kompetanse

Over 10 års erfaring fra offentlig og kommunal sektor. Praktisk og teoretisk erfaring knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Utvalgte kurs/sertifiseringer:

 • ISO-27001 ISMS Lead Implementer Certification (informasjonssikkerhet)
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste (NUSB)
 • Brannvernlederkurs med utvidet risikoanalyse

CV

2017: Doctor of Business Administration: Homeland Security Leadership & Policy, Northcentral University (USA)

2011: Post-Baccalaureate Certificate in Homeland Security, Walden University (USA)

2005: Master i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2003: Cand.mag, Universitetet i Tromsø

2003: Bachelor of Arts, Winthrop University (USA)

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 1.  Sørensen, J.L., Carlström, E.D., Torgersen, GE. et al. (2019). The Organizer Dilemma: Outcomes from a Collaboration Exercise. Int J Disaster Risk Sci (2019). https://doi.org/10.1007/s13753-019-0220-2
 2. Sorensen, J.L., Carlström, E.d., Magnussen, L.I., Kim, T. Christiansen, A.M., Torgersen, GE. (2018) "Old dogs, new tricks? A Norwegian study on whether previous collaboration exercise experience impacted participant’s perceived exercise effect", International Journal of Emergency Services, https://doi.org/10.1108/IJES-04-2018-0025. 
 3. Magnussen, L. I., Carlstrøm, E., Berge, A. K., Wegger, F., & Sørensen, J. L. (2018). Help we are sinking! Stories from Norwegian dispatch centers on decision-making in unfamiliar and ambiguous situations. Journal of emergency management (Weston, Mass.)16(4), 245-254.
 4. Sorensen JL, Magnussen LI, Torgersen GE, Christiansen AM, Carlström ED (2018) Perceived Usefulness of Maritime Cross-Border Collaboration Exercises. Arts Social Sci J 9: 361. doi: 10.4172/2151-6200.1000361
 5. Magnussen, L.I. Carlstrøm, E., Sørensen, J.L. Torgersen, G.E., Hagenes, E.F., Kristiansen, E. (2018). Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 27(1) ,pp.129-140, https://doi.org/10.1108/DPM-06-2017-0131 
 6. Kristiansen, E., Sørensen, J.L., Carlström, E., Magnussen, L.I. (2017). Time to rethink Norwegian maritime collaboration exercises. International Journal of Emergency Services6(1), 14-28.

Doktoravhandling:

Sorensen, J.L. (2017). Norwegian Maritime Crisis Collaboration Exercises: Are They Useful?. Submitted to Graduate Faculty of the School of Business and Technology Management, Northcentral University.  ProQuest Dissertations Publishing, 2017. ID: 10289232.

Bøker:

 1. Kristiansen, Carlström & Magnussen (red.) (2017). Samvirke - En lærebok i beredskap. Universitetsforlaget. ISBN: 978821502794. Bidratt med kap. 2, 4 og 10.

Kronikker:

 1. Sørensen, Jarle Løwe (2018). «Hvorfor samarbeider ikke disse etatene bedre?». Publisert i Tønsbergs Blad, Drammens Tidende, Sandefjords Blad, Varden, Forskning.no & Dagsavisen.
 2. Magnussen, Leif Inge; Sørensen, Jarle Løwe (2017). Ny region, nye utfordringer - Beredskap.  Publisert i Tønsbergs blad, Telemarksavisa, Sandefjords Blad & Drammens Tidende

Se resultater i Cristin