Mona Sæbø

Mona Sæbø jobber som førsteamanuensis i molekylærbiologi ved institutt for natur, helse og miljø (INHM). Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo innen kreftforskning.

Siden 2006 har Sæbø undervist i cellebiologi og genetikk. I dag underviser hun i genetikk på bachelor-, master- og ph.d.-emner. Forskningsfeltet spenner bredt fra helse og zoologi til jord og mikrobiologi. Alle prosjektene hun er involvert i bruker genetiske metoder

Mine foredrag:

 

En innføring i genetikkens verden

Hva er egentlig DNA og gener? Hva slags kunnskap er det man kan lese ut av genene og hva kan det brukes til? I dette foredraget starter jeg alltid med en generell innledning om genetikkens verden slik at alle har samme bakgrunnskunnskap, deretter kan de som er tilstede velge fritt fra en meny. I den generelle delen ser vi på oppbygging av DNA og hvordan koden i DNA blir oversatt til proteiner.

 

Den valgbare delen av foredraget består av følgende tema:

  • Gentesting: hva er det egentlig man gjør når man gentester. Her vil vi se litt på hva man mener med gentesting og hva man kan teste for. Ulike metoder vil bli belyst og hva de ulike metodene kan fortelle oss.
  • Kommersiell gentesting: her ser vi på hva som tilbydes i dag. Det er stor fokus på slektsforskning men også tester som påstår at de kan si noe om talent og sykdom. Her kommer vi også inn på de etiske aspektene av denne typen analyser.
  • Gener, trening og sportsprestasjon: dette er et relativt nytt tema med mye fokus. Er det sånn at genene våre vil kunne forutsi om man er god til utholdenhet eller styrke? Kan gener si noe om hvorfor noen liker å trene?
  • Bruk av genetiske opplysninger: det er mange etiske problemstillinger som dukker opp når man snakker om gener. Hva sier bioteknologiloven i Norge. Her vil vi gå igjennom det som er lov i Norge men også se litt på hva som tillates i andre land.
  • Gener og sykdom: her ser vi på arvelige genetiske sykdommer og i tillegg til hvordan miljøet kan skade DNA og forårsake kreft. Vi ser også på genetisk variasjon som kan gjøre at man er mer eller mindre eksponert for ulike sykdommer. I tillegg kommer vi litt inn på individbasert behandling på bakgrunn av genetisk profil.
  • Politi og DNA bevis: hvordan kan politiet bruke DNA til å oppklare saker? Kan man be alle om å ta en DNA test? Hvor sikre er sånne tester? Det har vært stor utvikling innen politi med tanke på å bruke DNA som bevismaterialet og det ser vi litt nærmere på her.
  • Kloning, genmodifisering og gen-redigering: Det er nå 25 år siden sauen Dolly ble klonet, hva har skjedd på den fronten siden da? Hva er genmodifiserte organismer og hvordan virker CRISPR – det aller nyeste i gen-redigering.
  • Epigenetikk: det som ligger over gene dvs. epigenetikk er vitenskapen om arvbare, reversible endringer i genaktivitet uten at rekkefølgen på DNA-sekvensen endrer seg. Epigenetikken studerer hvordan DNA leses og uttrykkes. Spennende spørsmål er bl.a; kan vårt DNA være påvirket av bestemors eller bestefars opplevelser og miljø? Her vil vi både se på mekanismer og studier som tar for seg tema.
  • Siste nytt på genetikkfronten: dette er et åpent tema hvor jeg hele tiden holder meg oppdatert på det siste som skjer. Tema vil variere fra helse til miljø og økologi.

 

Vi kommer aldri gjennom alle temaer på en time, men det er alltid spennende å få engasjere deltagerne slik at de er med på å forme hvordan foredraget blir.

Sæbø

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i dette foredraget?

Kontakt Mona Sæbø for å gjøre en avtale.