Nils Ivar Agøy

Nils Ivar er professor i moderne historie, men har også teologisk utdannelse og er ekspert på J.R.R. Tolkien. Som historiker har han bl.a. arbeidet med ideologiutvikling, militære selv- og fiendebilder, nasjonalisme, lutherdom og velferdsstatsutvikling og forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse.

Han var også med i redaksjonen av trebindsverket Telemarks historie, som kom ut i 2014. Ut fra en langvarig interesse for Tolkiens bøker har han dessuten skrevet en god del om denne forfatteren, og også oversatt en del av hans arbeider til norsk.

Mine foredrag:

J.R.R. Tolkien – Mytenes mann

Agøy har arbeidet med mange sider av dette forfatterskapet, noe som gir atskillige innfallsvinkler for ulike foredrag. Eksempler kan være:

  • Introduksjon til J.R.R. Tolkien: Hvem var han og hvordan utviklet forfatterskapet hans seg?
  • Tolkiens inspirasjonskilder
  • Tolkien og det norrøne
  • Hvorfor er Tolkiens bøker så populære?
  • Religion og livssyn i Tolkiens forfatterskap
  • Hvordan oversette Tolkien?

Moral og livssyn hos J.R.R. Tolkien

Er det egentlig riktig, det «alle vet», at Tolkiens bøker «handler om kampen mellom det gode og det onde»? I foredraget undersøker Agøy hvilke livssynsmessige forutsetninger dette uhyre innflytelsesrike forfatterskapet bygger på, og hvilke verdier og holdninger det fremmer.

Forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse i Norge

Agøy gav i 2011 ut boka Kirken og arbeiderbevegelsen: Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940. For tiden arbeider han med et nytt bind, som vil ta for seg tidsrommet 1940 til ca. 1960.

Det er mulig å finne fram til foredragsemner i samråd med Nils Ivar. Et par foredrag som allerede finnes ut fra denne tematikken er:

  • «Foldede hender mot knyttede never – eller to sider av samme sak?»: Forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse i Norge i tida før andre verdenskrig
  • NKP og religionen, 1945–1950. Det er et lite kjent faktum at Norges Kommunistiske Parti myket opp sin tradisjonelt religionsfiendtlige profil i den første etterkrigstida. Dette foredraget handler om denne tøværsperioden og om hvorfor den tok slutt.

Den gylne middelvei: Gunnar Knudsen og grunnene til at Norge ikke fikk noe topartisystem

Rundt år 1900 var Norge raskt på vei mot et politisk topartisystem hvor et stort sosialistisk parti ville stå overfor et stort «borgerlig» parti. Foredraget handler om noen av grunnene til at det likevel ikke gikk slik.

Lutherdom, demokrati og velferdsstat

Hva var langtidsvirkningene av den lutherske reformasjonen for det norske samfunnet?

Foredraget handler om reformasjonens følger for norsk politisk kultur fra 1800-tallet og framover. Stikkord er hva lutherdommen hadde å si for demokratiseringen av Norge, for norsk politisk kultur og for utviklingen av en moderne velferdsstat.

Falske nyheter, alternative fakta og sleipe knep i embetsmannsstaten

«Fake news» er langt fra noe nytt påfunn i politikken, og er ikke avhengig av digitale sosiale medier. Foredraget handler om kulturen rundt de store, politiske folkemøtene som var en viktig offentlig arena i Norge i siste del av 1800-tallet.

«Soe trugne, soe støe, som Berje»? Politisk kultur i Telemark omkring 1814

Foredraget er en kartlegging av telemarkingenes skiftende lojaliteter ca. 1814, og i mangt og mye et oppgjør med forestillingen om at de var spesielt opprørske og selvstendighetsorienterte.

Folkeavstemningen 13. august 1905 – hva var den og hva var den ikke?

Folkeavstemningen er ofte brukt som bevis på at nordmennene ville oppløse unionen med Sverige i 1905. Men den gjaldt egentlig om velgerne var enige eller ikke enige i «den stedfundne opløsning» av unionen, og er trolig mest å forstå som et propagandatiltak. Eksempelmaterialet er mye hentet fra Telemark.

Agøy

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?
Kontakt Nils Ivar Agøy for å gjøre en avtale.