Thorvald Gran

Thorvald Gran har doktorgrad i statsvitenskap, og har blant annet forsket på NORAD prosjekter i Tanzania. Han har også forsket på vitenskap, ekspertise og profesjoner i den nye velferdsstaten i Norge/Norden.

Gran var med i prof. Knut Dahl Jacobsens forskningsgruppe etablert i Bergen på 1970-tallet. Han har blant annet forsket på vitenskap, ekspertise og profesjoner i den nye velferdsstaten i Norge/Norden. Videre har han arbeidet for NORAD på høyskolen for ledelse i Mzumbe, og forsket på NORAD prosjekter i Tanzania.

Gran har også forsket på organiseringen og reguleringen av norske fiskerier. Gran har utgitt flere bøker, deriblant "Vitenskap i praksis: metoder i forskning på harde og sosiale fakta" og "How speech acting and the struggle of narratives generate organization".

Mine foredrag:

Bistandshistorie: NORAD i Tanzania på 1990-tallet

Det ulike forholdet mellom norske og tanzanianske myndigheter i driften av (4) norsk/tanzanianske bistandsprosjekter.

 

Statshistorie: Statens rolle i industrialisering av Norge 1850 - 1940

De norske statselitene spilte en selvstendig rolle i industrialiseringen av Norge. Roller som ikke kan reduseres til enkle uttrykk for herskende klassers økonomiske interesser. Nye og stadig mer spesialiserte profesjoner sikret en fremadskridende demokratisering av politikken, samtidig som industriutbyggingen fant sted.

 

Land reformer i Sør-Afrika

Land reformenes plass i sør afrikansk politikk. Hvordan land reformer ble utvannet av sin plassering i markedsøkonomien. Hvordan sviktende land reformer svekket tillit i landbefolkningen til nye demokratiske myndigheter. Land reformer og demokrati.

 

Bedriftsfortellinger og politikk

Hvordan amerikansk organisasjonsanalyse i March/Simon tradisjonen har vært delaktig i privatiseringen av offentlig virksomhet i Norge.

 

Språkets radikale innvirkning på beslutningsprosesser

Språkinstitusjonens enorme makt og siviliseringseffekt. Hvordan hierarkisk organisering fremmer og bryter med den makten. Organisasjonsutvikling i fiskeriene som eksempel.

 

Den store oppdagelsen: Refleksjonsrommet i beslutningsprosesser

Refleksjonsrommets oppbygning. Refleksjonsrommets plass i enhver beslutningsprosess. Hvordan prosesser i det rommet, blant selvstendige og ansvarlige personer i det rommet, ikke kan forklares med teorier om hvordan makt og interesser bestemmer hva folk velger å si og gjøre. Eksempler. Refleksjonsrommet stiller samfunnsforskningen overfor nye oppgaver.

Thorvald Gran

Professor Emeritus ved UiB / Gjesteforsker ved USN

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Thorvald Gran for å gjøre en avtale.