Tony Burner

Tony Burner er professor og har studert engelsk, norsk som andrespråk, historie, didaktikk og veiledningspedagogikk. Han holder blant annet foredrag om flerspråklighet og mangfold i skole- og arbeidslivssammenheng.

Burner har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskole og videregående skole, og har hatt et forskningsopphold i Australia. Noen av hans interesser er sosiale medier, filmer, reise og matopplevelser.

Mine foredrag:

Språkets magi: Fakta og myter om språk(innlæring)

Hva vil det si å kunne et språk, hvorfor og hvordan bruker mennesker språk og er det virkelig språklig forfall når kidsa ikke kan skjelne mellom /kj/- og /sj/-lyden?

Mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse

Hva betyr egentlig mangfold? Hvorfor er det viktig i skolen, i arbeidslivet og annet styre og stell? «Mangfold er en ressurs», hører og leser vi ofte, men hva betyr det og hvordan kan det gjøres til noe mer enn bare floskel?

Flerkulturelle og flerspråklige elever

Læreplanene vektlegger mangfold og at elevenes forkunnskaper, både kulturelle og språklige, skal brukes i undervisninga. Hvorfor er dette viktig og hvordan kan det gjøres?

Fagfornyelsen i norsk skole

Fagene fornyes stadig og det samme gjør læreplaner. Hva er det som er vektlagt om dagen og hvorfor er akkurat disse tingene viktig for framtidas læring, undervisning og arbeidsliv?

Vurderingssystemer i skolen

Har vurdering et ufortjent dårlig rykte? Forbinder vi vurdering først og fremst med karakterer og rangering? Har tester som PISA noe for seg? Vi tar for oss vurderingens funksjoner og ser på hvordan vurdering både kan være en styrke og en svakhet i skolen.

Engelskfaget i dagens skole

Hva slags status har engelskfaget i norsk skole? Vi tar en titt bakover i tid og ser dagens engelskfag i lys av historiske endringer. Samtidig pekes det på noen paradokser ved faget i dag og utfordringene vi står overfor.

Tony Burner

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Tony Burner for å gjøre en avtale.