Willy Aagre

Aagre er professor i pedagogikk. Han har vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og dens forløpere siden 1990 og har undervist i emner som pedagogisk historie, ungdomskunnskap, fritidspedagogikk, karriereveiledning og vitenskapsteori.

I løpet av de tre siste tiårene har han skrevet en rekke bøker og artikler som har vært mye i bruk innenfor høyere utdanning. Aagre har lang erfaring i det å popularisere vitenskapelige temaer som med sin fengende form treffer tilhørerne, uansett hva slags bakgrunn de har.

Som amatørmusikant trekker han ofte inn levende musikk i foredragene, enten framført av ham selv, med bandet Sviskeprinsene eller som allsang sammen med publikum. Ofte kan det temaet han formidler om, ha interessante lokale koplingsmuligheter. Derfor er det viktig for ham å undersøke slike muligheter sammen arrangørene. Dette kan for eksempel føre til at lokale ressurspersoner får en spesialinvitasjon til foredraget for å fargelegge det med sin lokale innsikt. Aagres interessefelter er hentet fra to hovedområder. Her kommer en nærmere presentasjon av disse.

Mine foredrag:

Legendariske lærerinner

På dette feltet trekker Aagre fram lærerinner som bidro til å fornye pedagogikken i tidsperioden mellom 1880 og 1960. Eksempler på slike interessante skoleprofiler er Anna Rogstad, Anna Sethne, Helga Eng, Tilla Valstad og Margrethe Munthe. Disse profilene kan både presenteres hver for seg - individuelt og biografisk, eller i sammenheng med hverandre. Når det er interesse for det, kan foredraget ledsages av musikalske innslag der tidstypiske og populære sanger fra hjem og skole blir spilt og sunget, svært gjerne sammen med et kor av sangglade tilhørere. I Legendariske lærerinner vil både kvinnehistorie og skolehistorie inngå sømløst som en naturlig del av temaet.

Er det for jævlig å være ung i dag?

Tittelen på foredraget spiller på en kjent tysk ungdomsbok fra 1980-tallet, Å være ung er for jævlig. Feltet handler om tematikk som ungdomskultur, ungdomshistorie og ungdomsforskning, noe blant annet Aagres doktorgradsarbeid handlet om. Han går i sine foredrag nærmere inn på spørsmålet om hva ungdom er og hvorfor de ikke sjelden utsettes for bastante og negative generaliseringer, både av skolen og voksensamfunnet for øvrig. De teoretiske perspektivene han bygger på er i stor grad hentet fra psykologi, antropologi, sosiologi og kulturstudier. Temaet vil bli behandlet på tvers av ungdomsarenaer som skolen, hjemmelivet og fritidsaktiviteter.

Willy Aagre

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Professor emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-1)

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?
Kontakt Willy Aagre for å gjøre en avtale.