Approaches to Multilingualism in School (AtoMS)

Dette Nordplus-nettverket tar utgangspunkt i mangespråkligheten i Norge, Finland og Grønland.

Nettverket Approaches to Multilingualism in School (AtoMS) er støttet av Nordplus-programmet. Vi har som hovedmål å utveksle erfaringer og «good practise» når det gjelder å bruke elevenes språklige repertoar som ressurser i opplæringen. Derfor står også lærerutdanning – for og gjennom flerspråklighet (Council of Europe, 2001) – i våre land i fokus.

Vi har en treårig plan for nettverksbygging mellom Universitetet i Grønland/Ilisimatusarfik, Åbo Akademi Universitet i Finland og Universitetet i Sørøst-Norge.

Aktivitetene våre omfatter nettseminarer, nettverksmøter og mobilitet.

Spredning fra nettverket er et sentralt element i samarbeidet.

keyboard_backspace Lytt til AtoMS-podkasten.

Aktuelle problemstillinger:

 • Hva sier læreplanene i de forskjellige land om flerspråklighet?
 • «Teachers' beliefs» om språklæring og flerspråklighet i opplæringen (i fag). Hva er lærernes kompetanse, oppfatninger og praksis?
 • Utveksling av kunnskap om bruk av elevenes flerspråklighet i hverdagspraksiser i alle fag.
 • Hvordan belyses flerspråklighet i utdanningsprogrammene for fremtidige lærere i våre land?

Utveksling av erfaringer og mønsterpraksis

Nordisk ministerråds Deklarasjon om nordisk språkpolitikk (norden.org) beskriver Norden som en region preget av parallellspråklighet, mangespråklighet og flerspråklighet.

I lærerutdanningen og grunnopplæringen er det behov for systematisk utveksling av erfaringer og Best Practise i våre land, med varierte språklige situasjoner/kontekster. Det omfatter nordiske språk, andre språk som undervises i skolen, og språk som elevene har med seg hjemmefra.

Profesjonsfaglig kompetanse

Nettverket vil samarbeide for å øke profesjonsfaglig kompetanse i lærerutdanningen på tvers av fag. Nettverket er derfor også tverrfaglig, akkurat som forskergruppen Flerspråklighet, læring og utvikling (FLU), som tok initiativet til Nordplus-søknaden.

Med i nettverket er så langt lærerutdannere og forskere fra språkfag, pedagogikk, samfunnsfag og naturfag.


 

Nordplus. Logo

Nettverket AtoMS er støttet av Nordplus-programmet, som tilbyr økonomisk støtte mellom partnere innen livslang læring fra åtte deltakerlande og tre autonome regioner i Baltikum og Norden. 

Kontaktperson for AtoMS:

Medlemmer i AtoMS:

 • Åsa Klungland, Universitetet i Grønland/Ilisimatusarfik
 • Eva Totzki, Universitetet i Grønland/Ilisimatusarfik
 • Siv Björklund, Åbo Akademi
 • Mari Bergroth, Åbo Akademi 
 • Jenny Haagensen, Åbo Akademi
 • Jenni Alisaari, Åbo Akademi 
 • Jessica Sundman, Åbo Akademi
 • Jorunn Hegna, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Åsmund Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Jorunn Simones, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Heike Speitz, Universitetet i Sørøst-Norge