Forskningsgruppe for algebraisk geometri

Algebraisk geometri er en gren av matematikken som studerer geometriske objekter, som for eksempel kurver, flater og motsvarende i høyere dimensjon, ved hjelp av algebraiske metoder.

Området har berøringspunkter med flere matematiske disipliner, for eksempel tallteori, representasjonsteori og topologi. I senere tider har det også forekommet et veldig rikt utbytte av idéer mellom algebraisk geometri og teoretisk fysikk, spesielt kvantefeltteori og strengteori.

Forskningsgruppen i algebraisk geometri ved USN arbeider innen områdene moduli- og deformasjonsteori, klassisk algebraisk geometri, og i tillegg tallteori og algebra. Se gruppemedlemmenes egne sider for flere detaljer.

Medlemmer