Algebraisk geometri – forskergruppe

Algebraisk geometri er en gren av matematikken som studerer geometriske objekter, som for eksempel kurver, flater og motsvarende i høyere dimensjon, ved hjelp av algebraiske metoder.


Området har berøringspunkter med flere matematiske disiplinere, for eksempel, tallteori, representasjonsteori og topologi. I senere tide har det også forekommet et veldig rikt utbytte av idéer mellom algebraisk geometri og teoretisk fysikk, spesielt kvantefeltteori og strengteori.

Forskergruppen i algebraisk geometri ved USN arbeider innen områdene moduli- og deformasjonsteori, klassisk algebraisk geometri, og i tillegg tallteori og algebra. Se gruppemedlemmenes egne sider for flere detaljer.

Medlemmer