6 millioner i støtte til nanoforskning

Nærbilde av mikroship som kvinnelig student på nanoteknologistudiet holder frem.
NY FORSKNING: En mikrochip som kan redusere strømforbruket i trådløse enheter. Det skal Universitetet i Sørøst-Norge og Nanopower AS utvikle sammen i nytt forskningsprosjekt. (Illustrasjonsfoto: Ingvild Stokka)

Ny forskning kan fjerne behovet for batterier i trådløse systemer. USN samarbeider med Nanopower AS om prosjektet, som får seks millioner kroner fra Forskningsrådet.

Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes investerer regjeringen gjennom Forskningsrådet 345 millioner kroner i 29 prosjekter for styrket norsk konkurransekraft. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar i ett av dem og skal tenke nye tanker sammen med Nanopower AS.

Teknologiselskapet har spesialisert seg på avansert elektronikk og trådløse systemer, og får seks millioner kroner til å utvikle et system for å styre strøm i IoT-systemer. IoT står for Internet of Things, eller tingenes internett, og revolusjonerer måten tingene kommuniserer på. 

Enhetene i tingenes internett er typisk batteridrevet og koblet sammen med trådløs kommunikasjon. Det nye forskningsprosjektet med navnet «Nanopower technology enabling limitless IoT deployment» tar sikte på å muliggjøre lavere strømforbruk i IoT-systemer.

– Dagens IoT-løsninger har ett stort problem. De trådløse batteridrevne sensorene går tom for strøm etter alt for kort tid. Det er håndterbart med få enheter, men ikke når det installeres hundrevis eller tusenvis. Ved å mangedoble sensorens batterilevetid og samtidig gi brukeren større fleksibilitet i bruken, blir løsningen plutselig skalerbar. Det er dette vi nå jobber med å løse i fellesskap med USN, forklarer administrerende direktør Tore Irgens Kuhnle i Nanopower AS.

LES OGSÅ: Skal lede EU-forskning på eXtended Reality

– Mulighetene er endeløse

Chipprodusenter har med hell redusert strømforbruket til trådløse enheter til nivåer som muliggjør bruk i en rekke applikasjoner. Nanopower har en patentert teknologi som reduserer energiforbruket til en brøkdel av eksisterende løsninger. 

– Når ting rundt oss er koblet til nett, kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene. Dette gjør at vi kan fjernstyre enhetene og samle inn data på en måte som tidligere ikke var mulig. Med IoT kan vi effektivisere arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester, og gjennom det øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet. Mulighetene er endeløse, sier Kuhnle.

I det nye forskningsprosjektet skal Nanopower og USN utvikle en mikrochip som innlemmer selskapets teknologi. Løsningen gir kunden mulighet til å senke egne systemers strømforbruk. Nanopower holder til i Skien, Kristiansand og Portugal.

– Det medfører lengre batterilevetid og større funksjonalitet. Sluttkunden får et bedre og mer fleksibelt produkt som har lavere operasjonelle kostnader og redusert miljøpåvirkning. Vi gleder oss til å starte samarbeidet og prosjektet med USN, sier markedssjef André Grytbakk.

Fra USN bidrar innovasjonssenteret for mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk med nødvendig kompetanse og labfasiliteter. Senteret er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og forskningsoppdrag.

LES OGSÅ: Dette kan løses med nanoteknologi

Banebrytende teknologi

– USN kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. Gjennom forskningen bidrar vi med innovasjon og nyskaping. Dette er et ambisiøst og spennende prosjekt med mange utfordrende forskningsoppgaver som vi ser frem til å løse sammen med Nanopower, sier senterleder og førsteamanuensis Lars-Cyril Blystad.

Lars-Cyril Blystad sittende på kontoret foran PC.

Han tror samarbeidsprosjektet er tilgodesett med midler da det handler om banebrytende teknologi fra et innovativt norsk teknologiselskap med et globalt marked.

– Det kan også være at Forskningsrådet ser potensialet for nye IoT-løsninger som en drivkraft for et bærekraftig sirkulært samfunn. Prosjektet kan muliggjøre bruken av energihøsting som kan fjerne behovet for batterier i trådløse IoT-enheter, sier Blystad.

LES OGSÅ: Gode grunner til å studere nanoteknologi  

Nytt  forskningsprosjekt

Norges forskningsråd er en forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt 10 milliarder kroner til forsking og innovasjon.

I siste tildelingsrunde ble 29 innovasjonsprosjekter for styrket norsk konkurransekraft tilgodesett med til sammen 345 millioner kroner i støtte. 

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt med omfattende innhold av forskning og utvikling. 

Teknologibedriften Nanopower AS har sammen med USN fått 6 millioner kroner i støtte. Partene skal sammen utvikle en mikrochip med en løsning som kan fjerne behovet for batterier i trådløse systemer.