Forbereder grønn sementproduksjon

Norcem Brevik - foto: Norcem
Norcem Brevik. Foto: Norcem

Målet er å kunne bruke elektrisk kraft fra fornybare kilder, når USN, Norcem og SINTEF Industri nå går sammen om et nytt innovasjonsprosjekt.


Prosjektet skal undersøke muligheten og forutsetningene for delvis å elektrifisere prosessen. Første fase varer til våren neste år.
 

- Dette er veldig spennende å være med på. Vi har holdt på med forskning på CO2-fangst i mange år nå og oppfatter oss selv som en viktig aktør innenfor området, så vi er veldig glad for at vi har blitt spurt om å bidra her, sier professor Lars-André Tokheim ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi på campus Porsgrunn.Professor Lars-André Tokheim - foto

Store  CO2 utslipp

Råmaterialene i sementproduksjonen må varmes opp til 1450 ºC. Siden den moderne sementframstillingen ble oppfunnet for nesten 200 år siden, har man brukt ulike brensler for å skape varmen. Nå vil Norcem se på muligheten for å bruke elektrisk kraft.

Sementindustrien er blant de største utslippskildene av CO2 i verden, og står for 5-6 prosent av de globale utslippene. Norcems sementfabrikk i Brevik er en av de største enkeltkildene i fastlands-Norge.

I det nye forskningsprojsektet er målet å gjennomføre den mest energikrevende del av sementproduksjonsprosessen, kalsineringen av råmaterialene, ved hjelp av elektrisk energi. Dette vil både redusere dannelse av CO2 fra forbrenning og i tillegg kunne gi en tilnærmet ren CO2 som avgass fra råmaterialene.

- Dersom vi får til å gjøre dette på en tilstrekkelig effektiv måte, og dersom den elektriske energien er basert på fornybare energikilder, vil vi kunne slå to fluer i en smekk; både redusere selve dannelsen av CO2 og dessuten oppnå rimeligere fangst av den CO2 som dannes, sier Tokheim.

 I Norge er stort sett all elektrisk kraft produsert av utslippsfri vannkraft, mens kraft produsert i de fleste andre land har et betydelig CO2-avtrykk.

Ovn med flamme. Foto: Norcem
Norcem: - Drastisk reduksjon

Vi ser for oss at vi en gang i framtiden kan bruke elektrisk kraft i sementproduksjonen i stedet for kull og alternativt brensel. Kombinert med karbonfangst vil de samlede CO2-utslippene kunne reduseres drastisk, skriver Norcem på sine nettsider.

- Vi skal finne ut om elektrifisering av sementproduksjonen i det hele tatt er teknisk og økonomisk mulig, hvilket potensiale som ligger i bruk av CO2-nøytral energi i kombinasjonen av CO2-fangst, og om målene våre er realistiske, sier prosjekteier Tor Gautestad i Norcem Brevik.

Professor Lars-André Tokheim sier det kan bli aktuelt å koble på master- og doktorgradsstudenter i neste fase av prosjektet, dersom første fase viser at dette er verdt å gå videre med.

- Vi har hatt mange prosjekter sammen med Norcem de siste 20 årene, både relatert til CO2-fangst og andre områder relatert til prosess- og miljøteknologi, og vi har bare positive erfaringer. Flere studenter fra campus Porsgrunn har gjennomført studentoppgaver hos Norcem, og fått jobb i selskapet etterpå, sier Tokheim.

CO2-håndtering i Norge

25.april publiserte Sintef publiserer rapporten «Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge». 

Rapporten fra Sintef viser at en satsing kan gi Norge muligheten til å bygge verdens første verdikjede for CO2-fangst.

Den anslår 70.000 nye arbeidsplasser i Norge innen 2050 og en inntjening på 220 milliarder kroner i året, dersom regjeringen investerer i karbonfangst og -lagring.

Rapporten er bestilt av NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk industri, Norsk olje og gass og Industri Energi.

Karbonfangst og -lagring, såkalt CCS (Carbon Capture and Storage) inngår som en sentral del i de fleste beregninger for hvordan verden skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen.

Staten har utredet mulig­heten for fullskala CCS ved tre industrianlegg i Norge. Norcems sementfabrikk i Brevik er et av disse.

Les omtale av rapporten og uttalelser fra NHO, Sintef og Norsk Industri i denne artikkelen i Klassekampen.