Ny FoUI-ekspert fra Skagerak Energi

Rektor Petter Aasen (t.h.) og konserndirektør i Skagerak Energi Rune Laurantsen underskriver avtalen. Instituttleder Svein Thore Hagen og FoUi-ekspert Finn Werner Bekken i bakgrunn.
Rektor Petter Aasen (t.h.) og konserndirektør i Skagerak Energi Rune Laurantsen underskriver avtalen. Instituttleder Svein Thore Hagen og FoUi-ekspert Finn Werner Bekken i bakgrunn.

Rett før åpningen av et nytt studieår signerte HSN og Skagerak Energi en avtale der selskapets teknologidirektør ble industri-ekspert for høgskolens fagmiljø innen elkraft.


HSN har lang erfaring med elkraftutdanning på bachelornivå, i 2015 startet man opp en mastergrad i elkraft. HSN har også en doktorgradsutdanning i prosess, energi og automatiseringsteknikk som ble etablert i 2008.


100 års erfaring

Finn Werner Bekken som er teknologidirektør i Skagerak Energi skal nå fungere som en forsknings-ekspert for høgskolens fagmiljø innenfor elkraft ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Bekkens spesialområdet er det elektriske nettet, kraftproduksjon og pålitelig overføring av kraft.

- Vi har over 100 års erfaring fra kraftbransjen, men de siste årene har bransjen hatt store utfordringer med å ta inn ny energi som sol og vind. Norge skal også ruste opp nettet til en pris av 140 milliarder norske kroner og det er et stort og krevende prosjekt. Skal Skagerak tilpasse seg framtida, så er det kunnskap som kan sette oss i stand til det. Derfor ønsker vi å gå inn i dette samarbeidet, sier Bekken.

Også instituttleder for elektro, IT og kybernetikk Svein Thore Hagen satt stor pris på nyansettelsen.

- For å skrive bedre forskningssøknader så trenger vi forståelse av bedriftenes FoU – behov. Bekken kan hjelpe oss til å bli mer relevante. Dessuten så har Skagerak store og spennende prosjekter på gang. Vi ser fram til å samarbeide med dem, forteller instituttlederen.


FoUI-ekspert nummer fire

Dette er FoUI-ekspert nummer fire som HSN inngår med representanter fra regionalt næringsliv.  FoUI-eksperter inngår i utviklingsavtalen HSN partnerskap, som er en av tre store utviklingsavtaler HSN har inngått med Kunnskapsdepartementet. HSN partnerskap skal knytte industri og høgskole tettere sammen.

- Dette er med på å styrke relevansen av vår forsknings- og utviklingsvirksomhet. FoUI-ekspertene er mennesker som jobber i industrien, men som får en bistilling hos oss, forteller rektor Petter Aasen. 

På frokostmøtet der avtalen ble signert hadde høgskolen invitert inn folk fra industrien og politikere, ordførere og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Skiens ordfører Hedda Foss Five med innlegg på frokostmøtet.

Lot seg engasjere

Og flere lot seg engasjere av samarbeidet mellom HSN og Skagerak Energi, deriblant Skiens ordfører Hedda Foss Five. Elektrisitet skal være energibæreren inn i framtiden og med krafthistorien i Telemark ønsker man seg et nytt Hydroeventyr. 

- Vi er her og heier på dere. Ta tak i oss om det er noe vi bør bidra med. Her må mange jobbe sammen og vi skal lykkes, sa Five med tanke på datalagringssenteret som hun ønsker skal etableres i Grenland.

Næringsrådgiver Dag Trygve Enden fra Larvik kommune var også opptatt av nærhet til kompetanse og tilgang til gode studietilbud i regionen.

- Nå har dere ikke noe studiested i Larvik, men vi har jo en Politihøgskole i byen og vi jobber for å etablere framtidas Politihøgskole gjennom prosjektet Blålysregionen som har støtte i to fylker. Vi ønsker oss en dialog med høgskolen også på dette området, sa næringsrådgiveren.

FoUI-ekspert

  • FoUI står for  forskning, utvikling og innovasjon
  • HSN prioriter ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.
  • FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljø ved Fakultet for teknologi og maritim utdanning.
  • De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte.

Les mer på : usn.no/foui-eksperter