–REKO-ringene er matbransjens Napster

REKO-Ringen på Ringerike gir lokale produsenter mulighet til å selge direkte til kundene, og overlevering skjer like gjerne fra bagasjerommet på bilen. Foto: Kristin Levy, Ringerike.no/Ringeriksregionen.
REKO-Ringen på Ringerike gir lokale produsenter mulighet til å selge direkte til kundene, og overlevering skjer like gjerne fra bagasjerommet på bilen. (Foto: Kristin Levy, Ringerike.no/Ringeriksregionen.)

Professor Per Egil Pedersen sier digitalisering av matbransjen gir oss forbrukere mer makt over norsk matproduksjon.


Nå vil han forske på effekten av de populære REKO-ringene.

– Dette er bare starten. REKO-ringene er en forsmak på hva vi kan vente oss, på samme måte som Napster var for musikkmarkedetSkiftende trender blir en utfordring for norsk matproduksjon, men gir nye muligheter til de som klarer å tilpasse seg, sier professor Per Egil Pedersen.

PÅ TV: Reportasje på NRK Dagsrevyen 6. juni 2019

Må tenke nytt

Han mener landbruket må tenke helt nytt om hva digitalisering egentlig innebærer.

– Digitalisering fører til flere forbrukere som bryr seg om produksjonsforholdene i landbruket. Det betyr at landbruket ikke lenger bare kan tenke på digitalisering som digital teknologi i produksjonen. Bønder og matprodusenter må også forstå hvilke endringer som kommer i matmarkedene fremover.

Møtte landbruksministeren

Pedersen er professor i tjenesteinnovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har tidligere bygget opp Norges Handelshøyskoles satsing på tjenesteinnovasjon gjennom Center for Service innovation (CSI), og er fortsatt tilknyttet dette senteret for forskningsdrevet innovasjon.

Nå planlegger han og førsteamanuensis Birgit Apenes Solem et stort forskningsprosjekt på REKO-ringer i hele Norden. Det vil involvere forskningsmiljøer både på USN, NHH og flere andre nordiske universiteter. På et møte i Vestfold nylig fortalte Pedersen om planene til landbruksminister Olaug Bollestad.

Professor Per Egil Pedersen ved USN fortalte landbruksminister Olaug Bollestad om et nytt forskningsprosjekt på REKO-ringene i Norden.

Pedersens viktigste foreløpige hypoteser er:

  • Digitalisering fører til økt forbrukermakt
  • Digitalisering gir grunnlag for nye mellomledd i matmarkedene
  • Digitalisering gir grunnlag for nye digitale forretningsmodeller

Svenskene sponser netthandelen din

– Mer konkurranse i dagligvarehandelen kommer neppe fra nye tradisjonelle aktører, som for eksempel nye frossenmatkjeder. Den virkelig utfordrende konkurransen kommer heller fra digitalisering. I disse dager foregår det et bikkjeslagsmål mellom aktører om å posisjonere seg, sier Pedersen

– Hvis du handler på Kolonial vil hver krone du bruker være subsidiert med omtrent 25 øre av svenske investorer, som nå blør i dette markedet. Det er de villige til, for å skaffe seg posisjoner og tidlige markedsandeler i den digitale matvarehandelen, sier han.

LES OGSÅ: Forskere: Varehandelen må tørre å eksperimentere

Sårbare REKO-ringer

Hva er det så han og de andre forskerne ønsker å finne ut?

Et viktig mål er å finne andre måter å organisere nye digitale matnettverk på. I den forbindelse vil forskerne også gi anbefalinger til hvordan REKO-ringene kan gjøres enda mer robuste. 

Pedersen mener de er ganske sårbare i dag. Årsakene til det er at de er fullstendig avhengige av Facebook som plattform, at de styres uten en formell organisasjon og ofte opererer på grensen av hva regulering tillater.

Professor Per Egil Pedersen fortalte om det nye forskningsprosjektet på REKO-ringer under et møte på Gjennestad videregående skole i Stokke.
Facebook gir mye forskningsdata

Men nettopp avhengigheten av Facebook, gjør REKO-ringene til et ypperlig forskningsobjekt.

– Fordi Facebook brukes som digital plattform i REKO-ringene, kan vi gjøre avansert flernivåanalyse av store datamengder. Det vil generere helt ny kunnskap, og berike tidligere forskning som kun har vært gjort på ett nivå av gangen, sier Per Egil Pedersen.

Fakta Digifood:

Prosjektet har fått navnet  «Digifood - Transformasjon av de nordiske REKO-ringene til et digitalisert bærekraftig verdisystem for lokal mat»

Skal utrede og utvikle måter å organisere fremtidige digitale matnettverk på.

Skal også gi anbefalinger til hvordan REKO-ringenes økosystem kan gjøres økonomisk-, sosialt -og miljømessig bærekraftig.

Skal bidra til at 2700 små- og mellomstore produsenter i Norden blir sikret langsiktig adgang til forbrukermarkedet for mat. Disse produsentene selger og markedsfører varene sine gjennom REKO-ringene.

Skal hente data fra over hundre REKO-ringer i Norden.

Hoveddelen av den offentlige finansieringen i prosjektet går til en ph.d.-stipendiatstilling på Universitetet i Sørøst-Norge, men prosjektet omfatter også videreutvikling av et nettverk av ledende nordiske forskere på markedsinnovasjon.

Prosjektet involverer næringsaktører (Virke, Hanen, Norsk Bonde- og Smårbrukarlag). Disse skal drive rekruttering og formidling overfor innovative små- og mellomstore bedrifter, som også deltar.

Prosjektet vil engasjere mer enn 20 innovative små- og mellomstore bedrifter i datainnsamling,