SESAM medlem av internasjonalt forskernettverk

SESAM og HSN ønskes velkommen som nye medlemmer av styreleder Marthe Nyssens, flankert av deltakere fra HSN; fra venstre: Nils-Petter Karlssson, Lars U. Kobro og Monika Knudsen Gullslett.
SESAM og HSN ønskes velkommen som nye medlemmer av styreleder Marthe Nyssens, flankert av deltakere fra HSN; fra venstre: Nils-Petter Karlssson, Lars U. Kobro og Monika Knudsen Gullslett.

Denne uken ble Høgskolen i Sørøst-Norge ved kunnskapssenteret SESAM medlem av det internasjonale forskernettverket EMES.


SESAM står for Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon og ble etablert høsten 2016. På den 6. internasjonale konferansen om sosial innovasjon 3.-6. juli ble SESAM sammen med Sheffield Hallam University i England medlem av EMES.
 

EMES er et internasjonalt forskernettverk for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap og ble etablert i 1996. Det består av over 300 forskere fra alle verdensdeler og 13 institusjonelle medlemmer.

 

– Det vil betyr mye for oss å være knyttet til EMES-nettverket. Gjennom kontakten med EMES direkte, og gjennom individuelle kontakter i nettverket, vil vi kunne bli med i internasjonale forskingsprosjekter, og selv invitere med oss spennende partnere i våre egne prosjekter, sier Lars U. Kobro, prosjektleder for SESAM som er HSNs satsing på sosialt entreprenørskap.

 

Nysgjerrig på Norden

EMES har som formål å utvikle grenseoverskridende kunnskapsdanning på tvers av både faglige og geografiske grenser.


– Det er stor nysgjerrighet overfor hva som skjer i de nordiske landene. Hos oss spiller velferdsstaten en helt dominerende rolle, og det er et åpent spørsmål om det er plass til sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap utenfor offentlig sektor i det hele tatt. Det er det, men den må nærmest liste seg fram i motsetning til hvordan sosialt entreprenørskap vokser fram andre steder. Dette er naturligvis interessant i en komparativ kontekst, sammen med mange andre forhold som både skiller og forener oss med faglig utvikling andre steder, forklarer Kobro.

En av de direkte følgene av SESAMs deltakelse på konferansen i Belgia denne uken, var at de nordiske medlemmene fant hverandre med en felles idé om å ville skape et nordisk kompetansenettverk.

Første samling i et slikt nettverk er allerede bestemt, så der er det tydeligvis kort vei mellom idé og handling. I uke 6 neste år vil SESAM invitere det nordiske forskernettverket for sosial innovasjon og sosial entreprenørskap på Morgedal i Telemark.