USN bidrar i regjeringens grønne milliardløft

hydrogentank - foto - Shutterstock
USN er partner i to av prosjektene, og begge handler om hydrogen. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock)

USN er partner i to av de 11 prosjektene som får 623 millioner kroner for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

– Fremtiden for det norske næringslivet er lovende – og den er grønn. Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger som vil gi viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst, sa næringsminister Jan Christian Vestre da tildelingen ble offentliggjort 21. desember.

USN er partner i to av prosjektene, og begge handler om hydrogen:

 
Undervannslagring av hydrogen til industri og havner
 
Tildelt beløp: 75,95 millioner kroner (prosjektkostnad: ca. 179 millioner kroner)
 
Prosjektet skal utvikle et sikkert og robust system for lagring av komprimert hydrogen under vann, noe som gir mulighet for tryggere og mer økonomisk lagring av store mengder hydrogenbasert energi, tett opp til forbrukerne. Dette skal også bidra til å utvikle en konkurransedyktig norsk leverandørkjede som er i stand til å møte behovene i et raskt voksende globalt hydrogenmarked.
 
Prosjektansvarlig: Technip Norge
 
Samarbeidspartnere: AS NYMO, UMOE ADVANCED COMPOSITES AS, ODDA TECHNOLOGY AS, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, KONGSBERG KLYNGEN AS, STATKRAFT AS, TOPEKA HOLDING AS
 
 
Ammoniakk som hydrogenvektor til energimarkedet
 
Tildelt beløp: 58,85 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 113 millioner kroner)
 
Hovedmålet med prosjektet er å muliggjøre effektiv distribusjon av grønt hydrogen produsert i regioner med overskudd av fornybar kraft og transport i form av ammoniakk. Ammoniakken kan deretter splittes tilbake til hydrogen i regioner med underskudd av grønn energi. Utviklingen av en ammoniakksplitter er del av prosjektet.
 
Prosjektansvarlig: Wärtsilä Gas Solutions Norway
 
Samarbeidspartnere: INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE), UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, SUSTAINABLE ENERGY AS, HÖEGH LNG AS, BASF SE

Ny master i hydrogenteknologi

Høsten 2023 starter USN en ny masterutdanning i hydrogenteknologi. Her ser vi spesielt på den viktige rollen hydrogen har i det grønne skiftet.

Om regjeringens «Grønn plattform»

  • Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling. 
  • Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.
  • Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter.
  • Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst.
  • Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva administrerer Grønn plattform.
  • De har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte. Aktørene samarbeider også med Enova om plattformen.
  • I Grønn plattform er det ønskelig å se hele løpet fra forskning til kommersialisering og markedsintroduksjon i sammenheng, og på tvers av de involverte virkemiddelaktørene.
  • Målgruppen for ordningen er bedrifter og forskningsinstitutter, og et konsortium skal stå bak hvert hovedprosjekt.